Dodano dnia: 2022-04-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warzyce, Warzyce (podkarpackie). Działki numer: 213, 221, 233, 260, 268, 294/2

Warzyce, 38-200, Warzyce, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-23
Obszar działki: 1,5143 ha
Cena wywołania: 97 077 zł
Cena oszacowania: 129 437 zł
Wadium: 12 944 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                              OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztof Dolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23 maja  2022 roku o godz. 09:00  w budynku  Sądu Rejonowego w Jaśle  ul. Armii Krajowej 3  w sali nr 113,  odbędzie się pierwsza  licytacja   udziału z 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej  działki numer ewidencyjny 213,  221,  233,  260, 268, 294/2  należącej  do dłużnika **** ******** położonej: Warzyce, gmina Jasło, dla której  Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą  KS1J/xxxxxxxx/8
Suma oszacowania wynosi 129 437,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 077,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 943,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej  w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
           BNP Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 02 1600 1462 1816 5081 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                         Komornik Sądowy

                                                           Krzysztof Dolny

                                                                                          

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bachórzec, Bachórzec (podkarpackie). Działka numer: 1484/5

Bachórzec, 37-750, Bachórzec, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 8 333 zł
Cena oszacowania: 12 500 zł

Grunt w miejscowości Wietlin, Wietlin (podkarpackie). Działka numer: 549/2

Wietlin, 37-512, Wietlin, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 8 000 zł
Cena oszacowania: 16 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Rzeszów, Hetmańska 30/16 (podkarpackie)

Hetmańska 30/16, 35-078, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 215 700 zł
Cena oszacowania: 287 600 zł