Dodano dnia: 2022-04-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warzyce, Warzyce (podkarpackie). Działki numer: 213, 221, 233, 260, 268, 294/2

Warzyce, 38-200, Warzyce, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-23
Obszar działki: 1,5143 ha
Cena wywołania: 97 077 zł
Cena oszacowania: 129 437 zł
Wadium: 12 944 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztof Dolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 maja  2022 roku o godz. 09:30  w budynku  Sądu Rejonowego w Jaśle  ul. Armii Krajowej 3  w sali nr 113,  odbędzie się pierwsza  licytacja udziału z 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej  działki numer ewidencyjny 213, 221, 233, 260, 268, 294/2  należącej  do dłużnika **** ******** położonej: Warzyce, gmina Jasło, dla której  Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą  KS1J/xxxxxxxx/8
Suma oszacowania wynosi 129 437,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 077,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 943,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej  w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
            BNP Paribas Bank Polska SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie  02 16001462 1816 5081 1000 0001                                                                                            najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jaśle przy ul. Armii Krajowej 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                  Komornik Sądowy

                                    Krzysztof Dolny

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kiełków, Kiełków (podkarpackie). Działki numer: 591/1, 1631/2

Kiełków, 39-320, Kiełków, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 3 127 zł
Cena oszacowania: 4 170 zł

Mieszkanie w miejscowości Przemyśl, Glazera 40/80 (podkarpackie)

Glazera 40/80, 37-700, Przemyśl, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 76 826 zł
Cena oszacowania: 115 240 zł

Nieruchomość w miejscowości Zamiechów, Zamiechów (podkarpackie)

Zamiechów, 37-554, Zamiechów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 38 301 zł
Cena oszacowania: 51 069 zł