Dodano dnia: 2022-03-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warząchewka Polska, Warząchewka Polska 15 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 299

Warząchewka Polska 15, 87-800, Warząchewka Polska, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-07
Sygnatura:  Km 871/10
Obszar działki: 0,0800 ha
Cena wywołania: 14 250 zł
Cena oszacowania: 21 375 zł
Wadium: 2 138 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Michał Walas

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21A, Włocławek,  87-800 Włocławek

tel. 542312910 / fax. 

Sygnatura: Km 871/10
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Michał Walas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój A 20,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Warząchewka Polska ,  87-809 Włocławek, dla której  (adres: ul.  , Warząchewka Polska, 87-809 Włocławek)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
I Co 1506/19 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 1/2 NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Michał Walas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-04-2022r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 20 sala A 20 odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej: 87-809 Włocławek, Warząchewka Polska, Nieruchomość położona na działce gruntu nr 299 o pow. 800 m kw. we wsi Warząchewka Polska nr 15. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym. Na terenie nieruchomości usytuowane są również dwa wolnostojące budynki gospodarcze. Pokoje w budynku mieszkalnym nie kwalifikują się jako pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały ludzi dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: WL1W/xxxxxxxx/3] Suma oszacowania wynosi 21 375,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 137,50 zł na konto bankowe komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika: Bank Ochrony Środowiska SA O/Włocławek 77 15401069 2001 8718 2692 0001 (w tytule wpłaty proszę wskazać imię i nazwisko wpłacającego rękojmię oraz numer sprawy Km 871/10) PCC: sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Nabywca zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości (2% od wartości rynkowej nieruchomości). Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Michał Walas UWAGA! Od stycznia 2022 r. Kancelarię Komorniczą nr V we Włocławku po Grzegorzu Perczyńskim prowadzi Komornik Sądowy Michał Walas.

Suma oszacowania wynosi 21 375,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 137,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA O/WŁOCŁAWEK 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kilińskiego 20, Włocławek, 87-800  Włocławek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Michał Walas

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Bydgoszcz, Stanisława Leszczyńskiego 39 (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 121, 120

Stanisława Leszczyńskiego 39, 85-136, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 602 644 zł
Cena oszacowania: 903 966 zł

Grunt w miejscowości Tarkowo Górne, Tarkowo (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 25/2, 25/1

Tarkowo, 86-060, Tarkowo Górne, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 252 600 zł
Cena oszacowania: 336 800 zł

Dom w miejscowości Szymborno, Szymborno (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 113/6, 113/7

Szymborno, 86-253, Szymborno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 108 667 zł
Cena oszacowania: 163 000 zł