Dodano dnia: 2022-04-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Zasobna 53 (mazowieckie). Działki numer: 15/2, 30

Zasobna 53, 04-862, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-18
Sygnatura: Km 48/18
Obszar działki: 1 818,0000 m2
Cena wywołania: 160 666 zł
Cena oszacowania: 241 000 zł
Wadium: 24 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Małgorzata Pluskota

Kancelaria Komornicza, Nr XIX ul.Grochowska 304 lok.68, Warszawa, 03-840 Warszawa

tel. 22 618-03-83 / fax.

Sygnatura: Km 48/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Małgorzata Pluskota na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2022 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy ul.Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój 112, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul.Zasobna 53, 04-862 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość - działka o numerze ewidencyjnym 15/2 oraz 30 w obrębie 3-12-37 o łącznej powierzchni 1818m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym (o pow.130m2) wolnostojącym częściowo podpiwniczonym, parterowym z częściowo wykorzystanym poddaszem użytkowym oraz budynkiem gospodarczym (o pow.ok.50m2). Udział dłużniczki 1/3 części.

 

Suma oszacowania wynosi 241 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 100,00 zł.  

Rękojmię  należy uiścić  w Kasie lub  na rachunek Kancelarii  Komornika Sądowego Małgorzaty Pluskoty  w PKO BP S.A. nr 90 10201042 0000 8602 0302 9725  w taki sposób, aby wpływ rękojmi mógł być potwierdzony przy użyciu elektronicznych środków transmisji danych najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość wolno oglądać,  zaś akta postępowania przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15a, w ciągu 2 tygodni przed licytacją.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Małgorzata Pluskota

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Tamka 4/35 (mazowieckie)

Tamka 4/35, 00-349, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 344 250 zł
Cena oszacowania: 459 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Cegłowska 71 (mazowieckie)

Cegłowska 71, 01-803, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-14
Cena wywołania: 1 153 350 zł
Cena oszacowania: 1 537 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Kinowa 25/282 (mazowieckie)

Kinowa 25/282, 04-030, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 69 933 zł
Cena oszacowania: 104 900 zł