Dodano dnia: 2022-02-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Wiosny Ludów 41 (mazowieckie). Działka numer: 26/2

Wiosny Ludów 41, 02-495, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-30
Obszar działki: 562,0000 m2
Cena wywołania: 1 026 000 zł
Cena oszacowania: 1 368 000 zł
Wadium: 136 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie
Piotr Szewc
Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie
02-495 Warszawa ul.Dzieci Warszawy 48
tel. 22-662-49-91, fax 22-867-81-69  e-mail: warszawa.szewc@komornik.pl
www.komornikwarszawa.com
XVII Km 1574/16

Warszawa, dn. 04.02.2022r.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Piotr Szewc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-03-2022r. o godz. 11:00 w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pod adresem: ul.Polna 7a, 00-625 Warszawa, w dużej sali konferencyjnej, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, należącej w udziałach po 1/2 części do dłużników **** ******** położonej pod adresem: 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 41, Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW: WA1M/xxxxxxxx/2. Występuje niezgodność w oznaczeniu nieruchomości między księgą wieczystą numer WA1M/xxxxxxxx/2 a ewidencją gruntów. W księdze wieczystej w Dziale I "oznaczenie nieruchomości" ujawniono adres ul.Wiosny Ludów 41. Numer działki 26/2 z obrębu 2-11-07. W ewidencji gruntów ujawniono adres ul.F.A.Achera 13. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 368 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 026 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 136 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS S.A. nr 79 1600 1462 1833 5972 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul.Marszałkowskiej 82 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego (sygn. akt II Co 606/16). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Piotr Szewc

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Wspólna Droga 23/21 (mazowieckie)

Wspólna Droga 23/21, 04-345, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 194 400 zł
Cena oszacowania: 259 200 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Przy Agorze 17 (mazowieckie)

Przy Agorze 17, 01-960, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 426 150 zł
Cena oszacowania: 568 200 zł

Grunt w miejscowości Warszawa, Jurija Gagarina (mazowieckie). Działka numer: 12/11

Jurija Gagarina, 00-754, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 1 969 500 zł
Cena oszacowania: 1 744 500 zł