Dodano dnia: 2022-11-21

Dom w miejscowości Warszawa, Widoczna 49A (mazowieckie). Działka numer: 104/4

Widoczna 49A, 04-647, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-05
Obszar działki: 359 m2
Cena wywołania: 676 125 zł
Cena oszacowania: 901 500 zł
Wadium: 90 150 zł

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Marcin Wrześniewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę pod adresem ul.Terespolska 15a, 03-813 Warszawa w sali nr  P22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  zabudowanej   położonej  pod adresem: 04-647 Warszawa, ul. Widoczna 49A, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/0 będącej  własnością dłużnika **** ******** położona na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 104/4 w obrębie 3-11-10 w Warszawie, w dzielnicy Wawer. Powierzchnia działki wynosi 359m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 174m2. Budowę ukończono w 2010r.
Suma oszacowania wynosi: 901 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 676.125,00  zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90.150,00  zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 
60 10201026 0000 1502 0381 2385 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość  wolno oglądać w dniu 22-11-2022r. godz. 16-17  oraz w ciągu tygodnia przed licytacją przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie protokół opisu i oszacowania i odpis operatu szacunkowego znajdujące się w aktach postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 418/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy
 Marcin Wrześniewski
Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Warszawa, Łagodna 14 (mazowieckie). Działka numer: 179

Łagodna 14, 05-077, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 741 750 zł
Cena oszacowania: 989 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Stanisława Żaryna 7/90 (mazowieckie)

Stanisława Żaryna 7/90, 02-593, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 1 023 116 zł
Cena oszacowania: 1 364 155 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Kazury 19/5 (mazowieckie)

Kazury 19/5, 02-795, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 292 950 zł
Cena oszacowania: 390 600 zł