Dodano dnia: 2022-03-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa-Wesoła, Słowicza 5 (mazowieckie). Działka numer: 56/2

Słowicza 5, 05-075, Warszawa-Wesoła, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-31
Sygnatura:  Km 621/19
Powierzchnia: 2258,0000 m2
Cena wywołania: 1 915 800 zł
Cena oszacowania: 2 554 400 zł
Wadium: 255 440 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Kokoszko

Kancelaria Komornicza, Terespolska 2, Warszawa,  03-813 Warszawa

tel. 224034834 / fax. 224034934

Sygnatura: Km 621/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Kokoszko na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 31.03.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu użytkowego położonego przy Słowicza 5, 05-075 Warszawa-Wesoła, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem biurowo – magazynowym z wiatą. Teren jest ogrodzony od strony północnej, zachodniej i częściowo wschodniej siatką na słupkach stalowych częściowo zasłoniętych przęsłami drewnianymi. Od strony ulicy Słowiczej ogrodzenie znajduje się częściowo na terenie działki i stanowi częściowo mur, częściowo przęsła stalowe na słupach stalowych oraz dwie bramy i furtka stalowe. Na wysokości ściany szczytowej budynku biurowo – magazynowego od strony budynku mieszkalnego ogrodzenie z przęseł stalowych oddzielające część biurowo - magazynową z parkingiem od części zabudowanej budynkiem mieszkalnym z ogródkiem. W północno – wschodnim narożniku działki znajduje się murowany składzik o powierzchni około 6 m2 z wiatą stalową o powierzchni około 5 m2. Teren od strony południowej i zachodniej budynku biurowo magazynowego w znacznej części utwardzony kostką brukową (miejsca parkingowe). Dojście i dojazd budynku mieszkalnego utwardzone kostką brukową. Na terenie nieutwardzonym rośną drzewa iglaste i liściaste oraz krzewy ozdobne, pozostały teren porośnięty trawą z nawadnianiem automatycznym. Tereny z zielenią są ogrodzone niskim płotkiem stalowym. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Przedmiotowa działka znajduje się w zasięgu miejskiej instalacji gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i wodnej .Na wskazanej nieruchomości posadowione: - Budynek mieszkalny, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 286,00 m2 (zgodnie z wypisem z kartoteki budynków) , powierzchnia użytkowa 229,00 m2 (przyjęto zgodnie z decyzją na użytkowanie budynku) kubatura 1094,00 m3 (przyjęto zgodnie z decyzją na użytkowanie budynku) Budynek mieszkalny: Parter: garaż, hall, pokój, kotłownia, łazienka, kuchnia, wc., przedpokój, korytarz, salon, trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC., garderoba. Fundamenty – betonowe. Ściany zewnętrzne warstwowe murowane Strop nad parterem – wylewany, żelbetowy z ociepleniem. Dach budynku mieszkalnego konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Stolarka okienna – drewniana (szwedzka). Stolarka drzwiowa – drewniana. Wykończenie wnętrza Podłogi: w trzech pokojach i garderobie – panele drewniane; w kotłowni – szlichta; w pozostałych - terakota. Ściany: w jednej kuchni, WC., łazience z WC. – glazura; w drugiej kuchni – tynki i glazura; w pozostałych – tynki. Budynek posiada instalacje: wodną, gazową, elektryczną, kanalizacyjną, alarmowa, monitoringową i domofonową. Kanalizacja do własnego szamba. Woda z własnego ujęcia wspólnego z budynkiem biurowo - magazynowym. Gaz miejski (własny licznik dla budynku). Licznik elektryczny indywidualny dla budynku. C.o. i c.w. z dwufunkcyjnego pieca gazowego. Ocena stanu technicznego W salonie kominek. Widoczne nieliczne pękanie tynków zewnętrznych. Stan techniczny budynku przyjęto jako dobry. Standard budynku przyjęto jako wysoki, oraz: budynek biurowo – magazynowy z wiatą: powierzchnia zabudowy 395,00 m2 (zgodnie z kartoteka budynków powierzchnia zabudowy samego budynku biurowo – magazynowego 340 m2) , powierzchnia użytkowa 350,00 m2 (przyjęto zgodnie z decyzją na użytkowanie budynku) . kubatura 1534,00 m3 (przyjęto zgodnie z decyzją na użytkowanie budynku) Budynek biurowo – magazynowy z wiatą: Parter: wiatrołap, serwerownia, hall, sześć pokoi, kuchnia, jadalnia, dwa WC, łazienka, kotłownia, myjnia, laboratorium, dwa magazyny oraz wiata. Fundamenty – betonowe. Ściany zewnętrzne warstwowe murowane. Strop nad parterem – wylewany, żelbetowy ociepleniem. Dach budynku mieszkalnego konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Stolarka okienna – drewniana (szwedzka). Stolarka drzwiowa – drewniana. Podłogi: w kotłowni i dwóch magazynach oraz wiacie – szlichta; w laboratorium – lastryko; w pozostałych – terakota; Ściany: w dwóch WC, łazience i myjni – glazura; w kuchni i magazynie – tynki i glazura; w pozostałych – tynki. Budynek posiada instalacje: wodną, gazową, elektryczną, kanalizacyjną, alarmową, monitoringową, telefoniczną - 7 linii, komputerową i domofonową.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 07.04.2022 o godzinie: 11:00.

Suma oszacowania wynosi 2 554 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 915 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 255 440,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 10 1600 1462 1823 2279 7000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
16.03.2022 - 30.03.2022 09:00 - 17:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Kokoszko

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Krępa, Krępa (mazowieckie). Działki numer: 331, 329, 157/2

Krępa, 06-545, Krępa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 13 178 zł
Cena oszacowania: 19 767 zł

Dom w miejscowości Hilarów, Hilarów (mazowieckie). Działka numer: 28

Hilarów, 08-331, Hilarów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 187 695 zł
Cena oszacowania: 250 260 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Stanisława Bodycha 112/307 (mazowieckie)

Stanisława Bodycha 112/307, 02-495, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-07
e-licytacja
Cena wywołania: 293 815 zł
Cena oszacowania: 391 753 zł