Dodano dnia: 2022-03-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, ul. Wiślanego Nurtu 22 (mazowieckie). Działka numer: 252

ul. Wiślanego Nurtu 22, 04-987, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-11
Sygnatura: KM 2515/16
Powierzchnia: 680,00 m2
Cena wywołania: 536 140 zł
Cena oszacowania: 804 210 zł
Wadium: 80 421 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Łukasz Warchoł

Kancelaria Komornicza, Zamoyskiego 47A/4, Warszawa, 03-726 Warszawa

tel. 022 862-33-84, 507-157-776 / fax. 022 862-43-08

Sygnatura: KM 2515/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasz Warchoł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2022 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój 219, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wiślanego Nurtu 22, 04-987 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 680,00 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w trakcie realizacji) o powierzchni 177,62 m2 położonej w Warszawie przy ulicy Wiślanego Nurtu 22, działka 252, obręb 3-14-37 dla której XV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/xxxxxxxx/2 stanowiącą własność dłużnika. Budynek nie został oddany do użytkowania, istnieje konieczność wznowienia budowy. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry, standard wykończenia jest średni. Materiał użyty do budowy to bloczki betonowe, nieruchomość została wykonana w technologii murowanej. Budynek wyposażony został w następujące instalacje: ciepłej i zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową oraz elektryczną.

Suma oszacowania wynosi 804 210,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 536 140,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 421,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  przelewem na konto  komornika: Santander Bank Polska S.A. 27 1090 1056 0000 0001 0243 5245 lub gotówką w kancelarii komornika do sprawy o sygn.  KM 2515/16.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Warchoł

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Monte Cassino 12/19 (mazowieckie)

Monte Cassino 12/19, 01-121, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-30
e-licytacja
Cena wywołania: 221 325 zł
Cena oszacowania: 295 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Srebrna 10/21 (mazowieckie)

Srebrna 10/21, 00-810, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-05
Cena wywołania: 283 500 zł
Cena oszacowania: 378 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Mała 14/3 (mazowieckie)

Mała 14/3, 03-423, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 216 000 zł
Cena oszacowania: 288 000 zł