Dodano dnia: 2021-11-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, ul. Pszenickiego 14 (mazowieckie). Działka numer: 68

ul. Pszenickiego 14, 00-707, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-20
Sygnatura:  Km 1607/16
Obszar działki: 0,0319 ha
Cena wywołania: 426 667 zł
Cena oszacowania: 640 000 zł
Wadium: 64 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Krzysztof Łuczyszyn

Kancelaria Komornicza, ul. Woronicza 31/79, Warszawa,  02-640 Warszawa

tel. 22 6460338 / fax. 22 8493506

Sygnatura: Km 1607/16OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA2M/xxxxxxxx/3
(sygn. akt nadzorczych XVI Co 1587/20)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2021r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali nr 624, odbędzie się druga licytacja:

 

udziału w wysokości 1/2w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Warszawie przy ul. Pszenickiego 14. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie szeregowej z garażem w bryle budynku, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [WA2M/xxxxxxxx/3], stanowiącego własność dłużnika: ******* *******. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na gruncie oznaczonym w w ewidencji gruntów jako dz. ew. 68, o powierzchni 319 m2, w obrębie 1-07-01 Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

 

Suma oszacowania wynosi 640 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 426 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 000,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 

52 10201026 3087 0000 2016 0716


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Krzysztof ŁuczyszynPouczenie:
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone innej osobie winno być pełnomocnictwem szczególnym - do dokonania konkretnej czynności, jaką jest nabycie wyżej wskazanej nieruchomości.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Konstancińska 7b/104 (mazowieckie)

Konstancińska 7b/104, 02-942, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-01
Cena wywołania: 162 825 zł
Cena oszacowania: 217 100 zł

Grunt w miejscowości Warszawa, Jurija Gagarina (mazowieckie). Działka numer: 12/11

Jurija Gagarina, 00-754, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-18
Cena wywołania: 1 969 500 zł
Cena oszacowania: 1 744 500 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Czołgistów 15A (mazowieckie). Działka numer: 63/2

Czołgistów 15A, 04-815, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 3 522 000 zł
Cena oszacowania: 4 696 000 zł