Dodano dnia: 2022-04-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Trakt Lubelski 204B (mazowieckie). Działka numer: 10/3

Trakt Lubelski 204B, 04-766, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-08
Sygnatura: KMP 41/96
Obszar działki: 0,0538 ha
Cena wywołania: 274 391 zł
Cena oszacowania: 365 855 zł
Wadium: 36 586 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Łukasz Warchoł

Kancelaria Komornicza, Zamoyskiego 47A/4, Warszawa, 03-726 Warszawa

tel. 022 862-33-84, 507-157-776 / fax. 022 862-43-08

Sygnatura: KMP 41/96

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasz Warchoł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój 225, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Trakt Lubelski 204B, 04-766 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, numer działki 10/3, obręb 3-13-37 o powierzchni 538 m2 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 74,50 m2 (stan surowy zamknięty) położonym w Warszawie przy ulicy Trakt Lubelski 204B dla której XV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/xxxxxxxx/5 stanowiący własność dłużnika.

Suma oszacowania wynosi 365 855,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 274 391,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 585,50 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  przelewem na konto  komornika: Santander Bank Polska S.A. 27 1090 1056 0000 0001 0243 5245 lub gotówką w kancelarii komornika do sprawy o sygn.  KMP 41/96.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15a, Warszawa, 03-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Warchoł

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Przy Agorze 17 (mazowieckie)

Przy Agorze 17, 01-960, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 426 150 zł
Cena oszacowania: 568 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Dębicka 11/22 (mazowieckie)

Dębicka 11/22, 01-461, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 495 000 zł
Cena oszacowania: 660 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Józsefa Antalla 4/17 (mazowieckie)

Józsefa Antalla 4/17, 03-126, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 321 000 zł
Cena oszacowania: 428 000 zł