Dodano dnia: 2022-03-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Telewizyjna 20 (mazowieckie). Działka numer: 167

Telewizyjna 20, 01-492, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-05
Sygnatura: Km 3839/16
Obszar działki: 0,0886 ha
Cena wywołania: 384 712 zł
Cena oszacowania: 512 950 zł
Wadium: 51 295 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli

Michał Mitoń

Kancelaria Komornicza, Solidarności 155, Warszawa, 00-877 Warszawa

tel. 226310833 / fax. 226310834

Sygnatura: Km 3839/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Michał Mitoń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2022 o godz. 13:30 pod adresem: IGB Mazovia, Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój sala.gim, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Telewizyjna 22, 01-492 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Licytacja dotyczy udziału 2/4 w nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa – działka gruntu, posiada numer ewidencyjny 170, powierzchnia działki wynosi 886 m2 (obręb ewidencyjny nr 6-08-02). Na obszarze działki w części południowo-zachodniej posadowiony jest budynek mieszkalny wraz z garażem w części północnej przylegający do budynku mieszkalnego. Działka zadbana i uporządkowana, ogrodzona ze wszystkich stron. Wjazd na działką urządzony od strony wschodniej wprost z ulicy Telewizyjnej. Teren w obszarze działki w przeważającej części równy, w obszarze przylegającym do ulicy miejskiej niewielka skarpa. Działka ma kształt prostokąta, uzbrojenie działki pełne. W ramach przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny oraz budynek garaży w bryle budynku wykonany w technologii mieszanej drewnianej (starsza część) i murowanej (nowsza część) w zabudowie wolnostojącej - oddany do użytkowania w 1936 r (część starsza) rozbudowana w larach osiemdziesiątych część nowsza. Budynek częściowo podpiwniczony. Budynek parterowy, którego układ funkcjonalny przedstawia się następująco: pięć pokoi (w tym dwa pokoje wzniesione w latach osiemdziesiątych), łazienka z WC, kuchnia (aktualnie spiżarnia), jadalnia (wybudowana wraz z pokojami - aktualnie kuchnia), komunikacja. W piwnicach urządzone pomieszczenia gospodarcze, dodatkowa łazienka i WC. W części od strony ogrodu urządzony taras zewnętrzny z zadaszeniem. Budynek garażowy powstał pod koniec lat dziewięćdziesiątych - brak wejścia bezpośrednio z budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 134,00 m2, powierzchnia budynku garażowego 28,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 512 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 384 712,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 295,00 zł. Rękojmia powinna być najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA o/WARSZAWA 55 1020 1185 0000 4902 0108 7279. (z dopiskiem wadium Km 3839/16)

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Mitoń

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego 7/60 (mazowieckie)

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 7/60, 03-984, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 516 975 zł
Cena oszacowania: 689 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Szwoleżerów 7/28 (mazowieckie)

Szwoleżerów 7/28, 00-464, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 430 500 zł
Cena oszacowania: 574 000 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Łagodna 14 (mazowieckie). Działka numer: 179

Łagodna 14, 05-077, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-08
e-licytacja
Cena wywołania: 741 750 zł
Cena oszacowania: 989 000 zł