Dodano dnia: 2022-03-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Moździerzy 10 (mazowieckie). Działka numer: 12

Moździerzy 10, 01-321, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-05
Sygnatura:  Km 3299/09
Obszar działki: 776,0000 m2
Cena wywołania: 1 248 313 zł
Cena oszacowania: 1 872 470 zł
Wadium: 187 247 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli

Andrzej Lus

Kancelaria Komornicza, Górczewska 200c/257, Warszawa,  01-460 Warszawa

tel. (22)3538538 / fax. (22)3538539

Sygnatura: Km 3299/09
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Andrzej Lus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2022 o godz. 09:30 pod adresem: IGB Mazovia sala gimnastyczna, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy ul.Moździerzy 10, 01-321 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawaprowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka ewidencyjna nr 12 z obrębu 6-13-11 o pow. 776 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym i garażem w bryle, podpiwniczonym, o pow. użytkowej 363,70 m2, pow. zabudowy 148,30 m2 i kubaturze 1673,0 m3 oraz zabudowanej budynkiem gospodarczym, parterowym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 51,80 m2, pow. zabudowy 62,40m2 i kubaturze 240,90 m3

Suma oszacowania wynosi 1 872 470,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 248 313,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 187 247,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 05 1050 1025 1000 0023 1252 0642.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kocjana 3, Warszawa, 01-473  Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Lus

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/358 (mazowieckie)

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/358, 03-984, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-29
e-licytacja
Cena wywołania: 393 788 zł
Cena oszacowania: 525 050 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Dziatwy 16C/30 (mazowieckie)

Dziatwy 16C/30, 03-109, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-08
Cena wywołania: 337 875 zł
Cena oszacowania: 450 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Wspólna Droga 23/21 (mazowieckie)

Wspólna Droga 23/21, 04-345, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 194 400 zł
Cena oszacowania: 259 200 zł