Dodano dnia: 2022-03-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Korzystna 9 (mazowieckie). Działka numer: 141

Korzystna 9, 03-626, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-24
Sygnatura: GKm 168/19
Obszar działki: 0,0548 ha
Cena wywołania: 447 375 zł
Cena oszacowania: 596 500 zł
Wadium: 59 650 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Paweł Przygódzki
Kancelaria Komornicza, ul. Jagiellońska 75/75, 03-215 Warszawa
tel. 22 300 16 82 / fax. 22 295 13 59
Sygnatura: GKm 168/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a, w sali nr 213 odbędzie się pierwsza licytacja stanowiącego własność dłużnika **** ******** położonej w Warszawie, w dzielnicy Targówek, przy ul. Korzystnej 9 (numer działki 141, obręb ewidencyjny 4-09-14), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/xxxxxxxx/8.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, stanowiąca działkę ewid. nr 141, obręb 4-09-14, położona przy ul. Korzystnej 9, w dzielnicy Targówek w m.st. Warszawa. Powierzchnia działki wynosi 548,00 m2, powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 203,70 m2. (powierzchnia ustalona na podstawie powierzchni zabudowy budynku), powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi 27,20 m2. (powierzchnia ustalona na podstawie powierzchni zabudowy budynku).

Działka zabudowana jest w północnej części budynkiem mieszkalnym, zaś w południowej części budynkiem gospodarczym. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 97,00 m2, powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 34,00 m2. 

Budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny, wybudowany w latach 70-tych. Budynek realizowany w technologii tradycyjnej murowanej, dach budynku stropodach, kryty papą. Stan techniczny budynku średni, standard wykończenia budynku niski.

Budynek gospodarczy parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w latach 70-tych. Budynek realizowany w technologii tradycyjnej murowanej. Stan techniczny budynku średni, standard wykończenia budynku niski.

Działka jest ogrodzona. Teren działki płaski, porośnięty niepielęgnowaną roślinnością. Nieruchomość uzbrojona w media miejskie tj.: przyłącze elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne. Dojazd na działkę prowadzi drogą asfaltową. Wjazd / wejście na działkę poprzez bramę i furtkę od strony ul. Skrzypcowej oraz od strony ul. Korzystnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Korzystnej oraz ul. Skrzypcowej.

Nieruchomość zlokalizowana jest wśród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieopodal nieruchomości zlokalizowany jest przystanek autobusowy, w pobliżu ciągi komunikacyjne o znaczeniu lokalnym. W odległości około 600 m od nieruchomości przebiega ciąg komunikacyjny o znaczeniu ponadlokalnym – ul. Radzymińska. W pobliżu lokalne punkty handlowo – usługowe, szkoła podstawowa, kościół.

Suma oszacowania udziału dłużnika w nieruchomości wynosi 596 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 447 375,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 650,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo przelewem na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA XV O. w Warszawie 61 12402887 1111 0010 5173 4164
lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a w sekretariacie II Wydziału Cywilnego (sygn. akt II Co 1242/19) protokół opisu i oszacowania.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Kazachska 3/ nr 125, nr 180 (mazowieckie)

Kazachska 3/ nr 125, nr 180, 02-999, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 45 750 zł
Cena oszacowania: 61 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Ryżowa 43A/ miejsce nr 42 (mazowieckie)

Ryżowa 43A/ miejsce nr 42, 02-495, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 21 000 zł
Cena oszacowania: 28 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Kinowa 25/282 (mazowieckie)

Kinowa 25/282, 04-030, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 69 933 zł
Cena oszacowania: 104 900 zł