Dodano dnia: 2022-06-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Kartonowa 16 (mazowieckie). Działki numer: 27, 24/16

Kartonowa 16, 04-781, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Sygnatura:  Km 1119/15
Obszar działki: 0,1662 ha
Cena wywołania: 448 687 zł
Cena oszacowania: 598 249 zł
Wadium: 59 825 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Kokoszko

Kancelaria Komornicza, Terespolska 2,  Warszawa,   03-813 Warszawa

tel. 224034834 / fax. 224034934

Sygnatura: Km 1119/15

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Kokoszko na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:30 w dniu 08.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości  położonej przy  Kartonowa 16, 04-781 Warszawa Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
udziału 1/2 w niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiąca działkę ewidencyjną nr 27 o pow. 1481 m2 a także dz.ew. nr 24/16 o powierzchni 181 m2, obręb 3-11-62 w Dzielnicy Wawer. Kształt działki ew. nr 27 regularny zbliżony do prostokąta o wymiarach 40 m szerokości od ulicy na 36 m długości. Dz.ew. nr 24/16 posiada kształt wydłużonego prostokąta o wym. 40 m szerokości od ulicy i 4,5 m długości. Teren wycenianej nieruchomości stanowiącej dz.ew nr 27 płaski, zagospodarowany, posadzone drzewka ozdobne i krzewy. W części frontowej dz.ew. nr 27 wszystkie podjazdy i chodnik wokoło posesji wyłożone kostką. Ogrodzenie frontowe – furtka wraz z bramą stalową na podmurówce betonowej. Dz.ew. 24/16 zjadająca się we władaniu Miasta Stołecznego jest nieogrodzona, stanowi odcinek wzdłuż samej ulicy Kartonowej wyłożony chodnikiem z kostki.Budynek murowany parterowy z poddaszem mieszkalnym, całkowicie podpiwniczony.Powierzchnia zabudowy 131 m2.Powierzchnia użytkowa budynku przyjęta do obliczeń wynosi 195,00 m˛ (powierzchnia przyjęta z rzutów projektu technicznego instalacji gazowej z przyjęciem w wysokości 50% powierzchni piwnic z uwagi na okoliczność że jest to powierzchnia techniczna a nie mieszkalna oraz 50% poddasza z uwagi na skosy).W prawym, tylnym boku nieruchomości gruntowej za budynkiem mieszkalnym znajduje się murowany, parterowy budynek garażowy 3-stanowiskowy, z bramami garażowymi w kolorze białym, otwieranymi do góry, dach płaski.Wymiary budynku garażowego to ok 15 m długości oraz 6,30 m do 8 m szerokości Powierzchnie zabudowy zgodnie z wypisem z kartoteki budynków wynosi 106 m2. Budynek garażowy znajduje się w ostrej granicy z sąsiednią dz.ew. nr 40 i dz.ew. nr 26. Stan techniczny budynku przeciętny.Teren działki zagospodarowany, na działce utwardzone podjazdy oraz chodniki. Dobrze utrzymany trawnik. Na działce znajdują się drzewa ozdobne oraz krzewy. Teren działki ogrodzony, brak ogrodzenia z działką sąsiednią dz.ew. 26.Suma oszacowania i cena wywołania dotyczą wyłącznie udziału 1/2 licytowanej nieruchomości, drugi udział nie będzie sprzedawany w drodze licytacji.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  15.07.2022 o godzinie: 09:00 .

Suma oszacowania wynosi 598 249,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 448 686,75 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 824,90 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 10 1600 1462 1823 2279 7000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
23.06.2022 - 07.07.2022 09:00 - 15:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Kokoszko

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Kamienna 3 (mazowieckie)

Kamienna 3, 03-441, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-12
Cena wywołania: 187 737 zł
Cena oszacowania: 250 317 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Przylesie 21a/514 (mazowieckie)

Przylesie 21a/514, 03-153, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-24
Cena wywołania: 306 426 zł
Cena oszacowania: 408 568 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Arabska 7A/40 (mazowieckie)

Arabska 7A/40, 03-977, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 30 000 zł
Cena oszacowania: 40 000 zł