Dodano dnia: 2021-12-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Elsterska 7 (mazowieckie). Działka numer: 75

Elsterska 7, 03-907, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-07
Sygnatura:  Km 918/19
Obszar działki: 0,0310 ha
Cena wywołania: 2 369 250 zł
Cena oszacowania: 3 159 000 zł
Wadium: 315 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Kokoszko

Kancelaria Komornicza, Terespolska 2, Warszawa,  03-813 Warszawa

tel. 224034834 / fax. 224034934

Sygnatura: Km 918/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Kokoszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15 A, 03-813 Warszawa, pokój 22,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** **** położonej przy ul. Elsterska 7, 03-907 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 75, obręb 3-01-04 o powierzchni 0,0310 ha, ogrodzona, o kształcie nieregularnym, o korzystnych proporcjach długości do szerokości boków. ogrodzenie w stanie złym z bramą i furtką. Ogrodzenie okala tez powierzchnię działki nr 74 nie wchodzącą w skład przedmiotu sprzedaży. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej. Segment skrajny. Budynek o trzech kondygnacjach naziemnych, w całości podpiwniczony, wybudowany przed 1939r. Powierzchnia użytkowa 205,9 m2.Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi 115,1 m2, powierzchnia użytkowo mieszkań wynosi 205,9 m2, kubatura budynku wynosi 1 224,00 m3 Brak garażu. Miejsca parkingowe bezpośrednio przy ul. Lipskiej – utrudnienia z parkowaniem.Uzbrojenie terenu zgodnie z mapą zasadniczą (ujęcie wody, energia elektryczna, gaz, kanalizacja). Na parterze tego budynku znajduje się samodzielny lokal mieszkalny oznaczony Nr 1 składający się z trzech pokoi, kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni użytkowo mieszkalnej 75 ,35 m2. Na pierwszym piętrze przedmiotowego budynku znajduje się samodzielny lokal mieszkalny oznaczony nr 2 składający się z 3 pokoi, kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni użytkowo mieszkalnej 75,35 m2.Na poddaszu przedmiotowego budynku znajduje się samodzielny lokal mieszkalny oznaczony Nr 3 składający się z 2 pokoi oraz pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni użytkowo mieszkalnej 55,20 m2. Budynek posadowiony jest na działce frontem do ul. Elsterskiej. Jest połączony z blizniaczym budynkiem o adresie ul. Elsterska 5

Suma oszacowania wynosi 3 159 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 369 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 315 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 10 1600 1462 1823 2279 7000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Terespolska 15 A, Warszawa, 03-813 Warszawa można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
22.01.2022 - 05.02.2022 09:00 - 17:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Kokoszko

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Żwirki i Wigury 43/46 (mazowieckie)

Żwirki i Wigury 43/46, 02-091, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-12
e-licytacja
Cena wywołania: 279 360 zł
Cena oszacowania: 372 480 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Józsefa Antalla 4/17 (mazowieckie)

Józsefa Antalla 4/17, 03-126, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 321 000 zł
Cena oszacowania: 428 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Modlińska (mazowieckie)

Modlińska, 03-216, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 6 892 182 zł
Cena oszacowania: 7 471 200 zł