Dodano dnia: 2023-08-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Elsterska 7 (mazowieckie). Działka numer: 75

Elsterska 7, 03-907, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-27
Sygnatura: Km 918/19
Obszar działki: 0,0310 ha
Cena wywołania: 2 369 250 zł
Cena oszacowania: 3 159 000 zł
Wadium: 315 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Kokoszko

Kancelaria Komornicza, Terespolska 2,  Warszawa,   03-813 Warszawa

tel. 224034834 / fax. 224034934

Sygnatura: Km 918/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 918/19 w dniu 27-11-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15 A, 03-813 Warszawa, sala 22, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ******************  położonej przy  ul. Elsterska 7, 03-907 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 75, obręb 3-01-04 o powierzchni 0,0310 ha, ogrodzona, o kształcie nieregularnym, o korzystnych proporcjach długości do szerokości boków. ogrodzenie w stanie złym z bramą i furtką. Ogrodzenie okala tez powierzchnię działki nr 74 nie wchodzącą w skład przedmiotu sprzedaży. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej. Segment skrajny. Budynek o trzech kondygnacjach naziemnych, w całości podpiwniczony, wybudowany przed 1939r. Powierzchnia użytkowa 205,9 m2.Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi 115,1 m2, powierzchnia użytkowo mieszkań wynosi 205,9 m2, kubatura budynku wynosi 1 224,00 m3 Brak garażu. Miejsca parkingowe bezpośrednio przy ul. Lipskiej – utrudnienia z parkowaniem.Uzbrojenie terenu zgodnie z mapą zasadniczą (ujęcie wody, energia elektryczna, gaz, kanalizacja). Na parterze tego budynku znajduje się samodzielny lokal mieszkalny oznaczony Nr 1 składający się z trzech pokoi, kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni użytkowo mieszkalnej 75 ,35 m2. Na pierwszym piętrze przedmiotowego budynku znajduje się samodzielny lokal mieszkalny oznaczony nr 2 składający się z 3 pokoi, kuchni oraz pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni użytkowo mieszkalnej 75,35 m2.Na poddaszu przedmiotowego budynku znajduje się samodzielny lokal mieszkalny oznaczony Nr 3 składający się z 2 pokoi oraz pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni użytkowo mieszkalnej 55,20 m2. Budynek posadowiony jest na działce frontem do ul. Elsterskiej. Jest połączony z blizniaczym budynkiem o adresie ul. Elsterska 5

Suma oszacowania wynosi 3 159 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 369 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 315 900,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Terespolska 15 A, Warszawa, 03-813 Warszawa można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
10.11.2023 - 24.11.2023 09:00 - 17:00


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 10 1600 1462 1823 2279 7000 0003.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Krzysztof Kokoszko

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Opoczyńska 2A/1 (mazowieckie)

Opoczyńska 2A/1, 02-526, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 1 169 250 zł
Cena oszacowania: 1 559 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Marzanny 1/22 (mazowieckie)

Marzanny 1/22, 02-649, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 306 000 zł
Cena oszacowania: 408 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Bolesława Podczaszyńskiego 7/9/19 (mazowieckie)

Bolesława Podczaszyńskiego 7/9/19, 01-866, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 320 660 zł
Cena oszacowania: 427 546 zł