Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Chłodnicza 11 (mazowieckie). Działka numer: 88

Chłodnicza 11, 04-320, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-19
Sygnatura: KM 336/19
Obszar działki: 0,0400 ha
Cena wywołania: 300 215 zł
Cena oszacowania: 400 286 zł
Wadium: 40 029 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Łukasz Warchoł

Kancelaria Komornicza, Zamoyskiego 47A/4, Warszawa, 03-726 Warszawa

tel. 022 862-33-84, 507-157-776 / fax. 022 862-43-08

Sygnatura: KM 336/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasz Warchoł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój 219, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ul. Chłodnicza 11, 04-320 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 400m2 która zabudowana została budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni zabudowy 88m2, jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym wraz z budynkiem niemieszkalnym o powierzchni 19m2 (pełniącym funkcję garażu), która została zlokalizowana w Warszawie przy ulicy Chłodnicza 11, działka ewidencyjna numer 88 obręb 3-04-05 na terenie dzielnicy Pragi - Południe. Teren działki jest płaski oraz ogrodzony. Na linii granicy z sąsiadami ogrodzenie zostało wykonane z siatki, od frontu ogrodzenie stalowe z cokołami z cegły klinkierowej. Furtka oraz brama, które zostały zlokalizowane od strony ulicy Chłodniczej 11 wykonane zostały z elementów stalowych. Nieruchomość zabudowana została budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym w zabudowie bliźniaczej. Budynek częściowo został podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 88m2, a powierzchnia użytkowa 70,40m2. W budynku zlokalizowane zostały trzy pokoje, łazienka oraz kuchnia. Ściany w budynku mieszkalnym są zagrzybione, występują także liczne pęknięcia tynku. Nad oknami występują zacieki oraz grzyb. Dach pokryty został papą. Budynek posiada instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gaz jest odcięty - licznik zabrany. Przedmiotowy budynek został wybudowany w latach 1954 - 1955. Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W prawym rogu działki zlokalizowany został budynek niemieszkalny o powierzchni 19m2, który stanowi garaż jednostanowiskowy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dane zawarte w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów są tożsame.

Suma oszacowania wynosi 400 286,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 214,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 028,60 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  przelewem na konto  komornika: Santander Bank Polska S.A. 27 1090 1056 0000 0001 0243 5245 lub gotówką w kancelarii komornika do sprawy o sygn.  KM 336/19.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Warchoł

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Żeglugi Wiślanej 1/87 (mazowieckie)

Żeglugi Wiślanej 1/87, 03-043, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-15
Cena wywołania: 193 946 zł
Cena oszacowania: 258 595 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, ul. Smoleńska 83/G, miejsce postojowe nr 78 (mazowieckie)

ul. Smoleńska 83/G, miejsce postojowe nr 78, 03-528, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-08-12
Cena wywołania: 28 424 zł
Cena oszacowania: 37 899 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, ul. Szymona Askenazego 6/12 (mazowieckie)

ul. Szymona Askenazego 6/12, 03-580, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-05-31
Cena wywołania: 262 350 zł
Cena oszacowania: 349 800 zł