Dodano dnia: 2022-04-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Warszawa, Akcent 36 (mazowieckie). Działka numer: 82

Akcent 36, 01-937, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-18
Obszar działki: 925,0000 m2
Cena wywołania: 415 650 zł
Cena oszacowania: 554 200 zł
Wadium: 55 420 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
Michał Patynowski
Kancelaria Komornicza nr XVI w Warszawie
01-865 Warszawa ul. Broniewskiego 59A I piętro
tel. 22 4989696  e-mail: warszawa6@komornik.pl
www.komornik-warszawa.com.pl
  Km 2413/14

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Michał Patynowski prowadzący Kancelarię w Warszawie przy ul.Broniewskiego 59a (e-mail: nieruchomosc@komornik-warszawa.com.pl, www.komornik-warszawa.com.pl) ogłasza, że  w dniu 18-05-2022 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie mającego siedzibę pod adresem ul. Kocjana Antoniego 3, 01-473 Warszawa w sali nr  1158, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości położonej: 01-937 Warszawa, ul. Akcent 36, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/xxxxxxxx/1, stanowiącej własność dłużnika.     
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 925,00 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 73,55 m2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 82 z obrębu 7-12-05. Nieruchomość stanowi działka o kształcie wydłużonym, zbliżonym do prostokąta. Teren nieruchomości ogrodzony siatką stalową wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką od ulicy Akcent. Dojazd do nieruchomości od ulicy Akcent. Grunt częściowo utwardzony płytami betonowymi od bramy wjazdowej do budynku.
Suma oszacowania wynosi:  554.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 415.650,00  zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:55.420,00  zł. 
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA O/XV w Warszawie 48 10201156 0000 7202 0048 2117 

 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licytacji (art. 977 kpc) wraz z odpisem aktu małżeństwa.  W dniu 11-05-2022r. w godz.: 18:00-19:00 wolno oglądać nieruchomość. Ponadto w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy ul. Kocjana Antoniego 3 wolno oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją odpis protokołu oszacowania, operat szacunkowy biegłego sądowego znajdujące się w aktach sądowych I Co 1529/14. Odpis operatu szacunkowego wolno oglądać także w kancelarii komornika w czwartki 9-16:00.  

 

Komornik Sądowy

Michał Patynowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Chmielna 106 B/5 (mazowieckie)

Chmielna 106 B/5, 00-801, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 326 625 zł
Cena oszacowania: 435 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Sucharskiego 2/57 (mazowieckie)

Sucharskiego 2/57, 01-390, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 87 750 zł
Cena oszacowania: 117 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/358 (mazowieckie)

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/358, 03-984, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-29
e-licytacja
Cena wywołania: 393 788 zł
Cena oszacowania: 525 050 zł