Dodano dnia: 2022-03-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Waliły-Stacja, Kręta (podlaskie). Działka numer: 586/3

Kręta, 16-040, Waliły-Stacja, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-15
Cena wywołania: 63 972 zł
Cena oszacowania: 95 959 zł
Wadium: 9 596 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                                                                                                                                          


                                                                                                             OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 
                                                                                   1/2 NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI O NR EW. 586/3 nr KW BI1B/xxxxxxxx/2


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-04-2022 r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr  XV odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości w postaci działki gruntowej o nr ew. 586/3, obręb 0008-Gródek, o powierzchni 1,0689ha zabudowanej budynkiem składowym o powierzchni użytkowej 105,40 m/2 należącej do dłużnika: *** **** dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/xxxxxxxx/2.


Suma oszacowania wynosi 95 959,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   
63 972,66 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 595,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika lub na poniższe konto Komornika do dnia 14-04-2022 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)  :
Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie do dnia 14-04-2022 r. do godz. 15:00, po wcześniejszym ustaleniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza Adama 103 w pok. A 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                                                                                        Komornik Sądowy Paweł Kosowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Brzeziny, Brzeziny (podlaskie). Działki numer: 1622, 1639, 1220

Brzeziny, 19-104, Brzeziny, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 98 250 zł
Cena oszacowania: 131 000 zł

Dom w miejscowości Suwałki, Ułanów Grochowskich 6 (podlaskie). Działka numer: 32097/6

Ułanów Grochowskich 6, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 437 933 zł
Cena oszacowania: 656 900 zł

Grunt w miejscowości Piecki, Piecki (podlaskie). Działka numer: 96/2

Piecki, 16-425, Piecki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-09
e-licytacja
Cena wywołania: 249 000 zł
Cena oszacowania: 332 000 zł