Dodano dnia: 2022-06-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wałdowo 15a, Wałdowo 15a (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 195

Wałdowo 15A, 86-120, Wałdowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-21
Sygnatura:  Kmp 127/14
Obszar działki: 0,0500 ha
Cena wywołania: 72 750 zł
Cena oszacowania: 97 000 zł
Wadium: 9 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą

Małgorzata Rut-Nowak

Kancelaria Komornicza, Klasztorna 1,  Świecie,   86-100 Świecie

tel. 523311286 / fax. 523311286

Sygnatura: Kmp 127/14

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Świeciu n/Wisłą Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-07-2022 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 25,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********  położonej przy  ,Wałdowo 15a,  86-120 Pruszcz , dla której  Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Sądowa 12, Świecie, 86-100 Świecie)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi zabudowną działkę gruntu nr 195 o pow. 0,0500 ha. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkami niemieszkalnymi (gospodarczym i garażowym). Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 102 mkw, zaś budynków niemieszkalnych - 54 oraz 19 mkw. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej – działki drogowej nr 233.

Suma oszacowania wynosi 97 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP ŚWIECIE 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 12, Świecie, 86-100  Świecie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Małgorzata Rut-Nowak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wieniec, Szkolna 17 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 340

Szkolna 17, 87-880, Wieniec, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 318 533 zł
Cena oszacowania: 477 800 zł

Nieruchomość w miejscowości Jerzmanowo, Jerzmanowo (kujawsko-pomorskie)

Jerzmanowo, 87-890, Jerzmanowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 298 890 zł
Cena oszacowania: 398 520 zł

Grunt w miejscowości Kłobia, Kłobia (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 131

Kłobia, 87-890, Kłobia, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-22
Cena wywołania: 70 500 zł
Cena oszacowania: 94 000 zł