Dodano dnia: 2022-06-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wągrowiec, Spokojna 8A (wielkopolskie). Działki numer: 2682, 2681

Spokojna 8A, 62-100, Wągrowiec, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-23
Sygnatura:  KM 2130/12,KM 930/13
Obszar działki: 0,1138 ha + 0,1304 ha
Cena wywołania: 358 080 zł
Cena oszacowania: 477 440 zł
Wadium: 47 744 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

Łukasz Polimirski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 30,  Wągrowiec,   62-130 Wągrowiec

tel. 672685350 / fax. 672685350

Sygnatura: KM 2130/12,KM 930/13

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wągrowcu Łukasz Polimirski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-08-2022 o godz. 11:40  w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** ***  położonej przy  Spokojna 8A, 62-100 Wągrowiec , dla której  Sąd Rejonowy w Wągrowcu  (adres: ul. Kościuszki 18/62-100, Wągrowiec,  62-100 Wągrowiec prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/xxxxxxxx/3,PO1B/00002250/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności gruntu i budynków. Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji to nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 2682 zapisana w KW Nr PO1B/xxxxxxxx/3 oraz nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 2681 zapisana w KW Nr PO1B/xxxxxxxx/1 – obie stanowiące całość gospodarczą. Zabudowę w/w działek stanowią: budynek mieszkalny w trakcie realizacji o powierzchni użytkowej 161,47m2m budowla szklarni o powierzchni zabudowy 66m2, budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 39,10m2, oraz uzbrojenie i urządzenie terenu Nieruchomości położone w miejscowości Wągrowiec, ul. Spokojna 8A, miasto Wągrowiec, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie.

Suma oszacowania wynosi 477 440,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 358 080,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 744,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC 61 1020 3903 0000 1402 0027 8812.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Kościuszki 18, Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
09.08.2022 10:00 - 10:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Łukasz Polimirski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wągrowiec, Słoneczna 16 (wielkopolskie). Działka numer: 2956

Słoneczna 16, 62-100, Wągrowiec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 197 373 zł
Cena oszacowania: 263 165 zł

Mieszkanie w miejscowości Wągrowiec, Osiedle Wschód 14A/7 (wielkopolskie)

Osiedle Wschód 14A/7, 62-100, Wągrowiec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 149 100 zł
Cena oszacowania: 198 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Wągrowiec, Mickiewicza 23/27 (wielkopolskie)

Mickiewicza 23/27, 62-100, Wągrowiec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 82 350 zł
Cena oszacowania: 109 800 zł