Dodano dnia: 2022-07-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wągrowiec, Ochodza 37 (wielkopolskie). Działka numer: 177/3

Ochodza 37, 62-100, Wągrowiec, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-06
Sygnatura: Km 166/13
Powierzchnia: 827 m2
Cena wywołania: 208 041 zł
Cena oszacowania: 277 388 zł
Wadium: 27 739 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

Piotr Szpotański

Kancelaria Komornicza, Średnia 30, Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec

tel. 672685122 / fax. 672685122

Sygnatura: Km 166/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Piotr Szpotański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-09-2022 o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu z siedzibą przy Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy ,Ochodza, 62-100 Wągrowiec, dla którego Sąd Rejonowy w Wągrowcu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1B/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Działka nr 177/3 o pow. 827m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 231,80m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej13m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, piętrowy, bez poddasza, bez podpiwniczenia, z garażem w bryle budynku, wybudowany w 1991 roku.

Suma oszacowania wynosi 277 388,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 041,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 739,00 zł. Rękojmia powinna być złożona  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Poznaniu 63 1020 4027 0000 1502 0853 5439.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
23.08.2022 11:00 - 11:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Piotr Szpotański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wągrowiec, Mickiewicza 23/27 (wielkopolskie)

Mickiewicza 23/27, 62-100, Wągrowiec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 82 350 zł
Cena oszacowania: 109 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Wągrowiec, Osiedle Wschód 14A/7 (wielkopolskie)

Osiedle Wschód 14A/7, 62-100, Wągrowiec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 149 100 zł
Cena oszacowania: 198 800 zł

Grunt w miejscowości Wągrowiec, Słoneczna 16 (wielkopolskie). Działka numer: 2956

Słoneczna 16, 62-100, Wągrowiec, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 197 373 zł
Cena oszacowania: 263 165 zł