Dodano dnia: 2022-02-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Wąchock, Kręta 5 (świętokrzyskie). Działka numer: 646/4

Kręta 5, 27-215, Wąchock, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-17
Sygnatura:  KM 552/21
Obszar działki: 0,0369 ha
Cena wywołania: 58 000 zł
Cena oszacowania: 87 000 zł
Wadium: 8 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Gotfryd Nowak

Kancelaria Komornicza, Staszica 13, Starachowice,  27-200 Starachowice

tel. 41 275 43 47 / fax. 41 275 43 47

Sygnatura: KM 552/21
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2022 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 12, 27-200 Starachowice, pokój sala III,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *** położonej przy Kręta 5,Wąchock ,  27-215 Wąchock, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach  (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
licytacja publiczna nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność: Danielskiego Szymona i Derlatki Wandy, położonej w Wąchocku przy ulicy Krętej 5, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KI1H/xxxxxxxx/8

Suma oszacowania wynosi 87 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 58 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 53102026740000250200032672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200  Starachowice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Gotfryd Nowak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Dzierzgów, Dzierzgów 40 (świętokrzyskie). Działka numer: 510

Dzierzgów 40, 29-135, Dzierzgów, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-05
Cena wywołania: 86 250 zł
Cena oszacowania: 115 000 zł

Dom w miejscowości Raków, Raków (świętokrzyskie). Działka numer: 72/2

Raków, 28-300, Raków, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 18 656 zł
Cena oszacowania: 24 874 zł

Dom w miejscowości Orzelec Duży, Orzelec Duży 86 (świętokrzyskie). Działki numer: 112/2, 111

Orzelec Duży 86, 28-232, Orzelec Duży, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 162 750 zł
Cena oszacowania: 217 000 zł