Dodano dnia: 2022-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Uszew, Uszew 211 (małopolskie). Działki numer: 960/2, 960/1, 960/3

Uszew 211, 32-865, Uszew, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura:  KM 343/21
Obszar działki: 0,1000 ha
Cena wywołania: 143 134 zł
Cena oszacowania: 190 845 zł
Wadium: 19 086 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzesku

Maksymilian Sterkowicz

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 6, Brzesko,  32-800 Brzesko

tel. 14 684 58 33 / fax. 14 684 58 33

Sygnatura: KM 343/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku Maksymilian Sterkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Brzesku z siedzibą przy Kościuszki 20, 32-800 Brzesko, pokój 217,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** ************* położonej przy  ,Uszew,  32-864 Gnojnik, dla której SĄD REJONOWY BRZESKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , BRZESKO, 32-800 BRZESKOprowadzi księgę wieczystą o numerze TR1B/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Udział o wielkości 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Uszew, oznaczonej jako działki 960/1, 960/2, 960/3 obj. KW nr TR1B/xxxxxxxx/2. Działki ew. nr 960/1, 960/2, 960/3 - pow. 0,10 ha. Na podstawie badania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik uchwalonego Uchwałą nr XXXI/300/14 z 29.I 2014 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 21.02.2014 r. poz. 1134 działki ew. 960/1, 960/2, 960/3 w miejscowości Uszew leżą w terenach oznaczonych symbolem E99 RZ-ZZ, RT. Działki są zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Działki są zabudowane i nie ogrodzone. Część działki 960/2 od strony drogi stanowi utwardzony podjazd do budynku w złym stanie technicznym, reszta porośnięta chwastami. Działki gruntu o nr ew. 960/1, 960/2, 960/3 tworzą zwarty funkcjonalny kompleks i posiadają łączną pow.0,10 ha. Kształt działek nieregularny. Teren płaski. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej wjazd od strony zachodniej – droga krajowa nr 75. Działki są uzbrojone w sieć elektryczną, kanalizacyjną, gazową, wodociągową. Budynek mieszkalny IV kondygnacyjny, parter, I piętro, II piętro i poddasze. Budynek mieszkalny IV kondygnacyjny niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, cz. otynkowany, nie ocieplony. Dach w konstrukcji drewnianej kryty blachą. Skład pomieszczeń i obmiar z natury: Parter : wiatrołap 6,22 m2, korytarz 7,21 m2, garaż 39,19 m2, pom. gospodarcze 8,08 m2, Pom. gospodarcze 7,30 m2, łazienka 1,35 m2, WC 1,49 m2, WC 4,26 m2, kotłownia 6,62 m2, Korytarz 1,70 m2, pom. gospodarcze 0,65 m2, klatka schodowa 6,23 m2, pom. od strony płd. 25,50 m2, pom. gospodarcze 1,58 m2, WC 2,05 m2, wejście od str. płd. 3,66 m2, klatka schodowa 9,87 m2. Pow. parteru 132,96 m2, z czego pow. garażu, kotłowni i pow. pom. gospodarczych wynosi 39,19+8,08+7,30+6,62+0,65+1,58 = 132,96 - 63,42 m2=69,54 m2. I piętro : przedpokój 3,43 m2, pom. I 2,31 m2, pom. II 3,86 m2, pom. III 14,70 m2, wejście 6,66 m2, pokój 30,65 m2, pokój 22,72 m2, korytarz 8,33 m2,wiatrołap 2,26 m2. Pow. I piętra 94,92 m2. II piętro klatka schodowa 5,12 m2, przedpokój 7,51 m2, łazienka 4,15 m2, pokój 15,48 m2, pokój 18,98 m2, pokój 11,43 m2, pokój 10,99 m2, łazienka 3,70 m2, pokój 10,93 m2, łazienka 3,64 m2. Pow. II piętra 91,93 m2. Poddasze : klatka schodowa 5,54 m2,przedpokój 9,46 m2, pokój 6 m2, pokój 6,53 m2, Łazienka 1,26 m2, łazienka 1,19 m2, pokój 5,35 m2, łazienka 3,03 m2, pokój 5,91 m2, Łazienka 2,28 m2, Pokój 7,09 m2. Pow. poddasza 53,64 m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 310,03 m2. Instalacje wewnętrzne cz. zdewastowane – instalacja elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną do zbiorników fekalnych wg. mapy usytuowane cz. na dz. sąsiedniej, gazową / brak licznika /CO własne – brak kotła i grzejników, w pokoju na I piętrze zdewastowany kominek. Stolarka okienna drewniana cz. zdewastowana, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne drewniane, cz. zdewastowane oraz typowe płytowe, cz. brak stolarki. Posadzki betonowe cz. z okładzinami z płytek gresowych, cz. parkiet do renowacji, cz. panele podłogowe stan zły. Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne w łazienkach i cz. pomieszczeń z okładziną z płytek ceramicznych, cz. kryte farbą emulsyjną, na poddaszu sucha zabudowa z płyt GK kryta farbą. Ogólny stan techniczny budynku określono jako zły budynek nadaje się do kapitalnego remontu. Budynek gospodarczy zruderowany, ściany betonowo - ceglane, brak stropu i dachu – stan techniczny zły, budynek do rozbiórki. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów dz. ew. nr 960/1, 960/2, 960/3 obręb Uszew posiadają odpowiednio pow.0,03 ha ; 0,04 ha ; 0,03 ha. Są to tereny mieszkaniowe B. Zgodnie z zapisem w kartotece budynków zabudowę dz. ew. nr 960/1 stanowi budynek niemieszkalny parterowy murowany z 1975 r. o pow. zabudowy 43 m2. Zgodnie z zapisem w kartotece budynków zabudowę dz. ew. nr 960/2 stanowi budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny murowany z 1975 r. o pow. zabudowy 174 m2. Stwierdzono zgodność zapisów KW z zapisami w rejestrze gruntów. Komornik zawiadamia: posiedzenie odbywa się w reżimie sanitarnym.

Suma oszacowania wynosi 190 845,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 134,13 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 084,55 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 11 1600 1462 1862 8758 5000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 20, Brzesko, 32-800  Brzesko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maksymilian Sterkowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Liszki, Tyniecka 89 (małopolskie). Działka numer: 853/7

Tyniecka 89, 32-060, Liszki, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 185 625 zł
Cena oszacowania: 247 500 zł

Dom w miejscowości Dębina Zakrzowska, Dębina Zakrzowska (małopolskie). Działka numer: 85/4

Dębina Zakrzowska, 33-121, Dębina Zakrzowska, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 220 567 zł
Cena oszacowania: 330 850 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Okólna 22/40 (małopolskie)

Okólna 22/40, 30-667, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-26
e-licytacja
Cena wywołania: 296 351 zł
Cena oszacowania: 395 135 zł