Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Uścikowo, Uścikowo 110 (wielkopolskie). Działka numer: 448

Uścikowo 110, 64-600, Uścikowo, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura:  Km 1856/20
Obszar działki: 0,0880 ha
Cena wywołania: 427 500 zł
Cena oszacowania: 570 000 zł
Wadium: 57 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Obornikach

Magdalena Wylegała

Kancelaria Komornicza, Rynek 17,  Oborniki,   64-600 Oborniki

tel. 61 646 11 16 / fax. 61 646 11 16

Sygnatura: Km 1856/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Obornikach Magdalena Wylegała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-07-2022 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** *****  położonej przy  Uścikowo, działka nr 448 , 64-600 Uścikowo , dla której  Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Piłsudskiego 57, Oborniki, 64-600 Oborniki)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 570 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 427 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 77 1020 4027 0000 1402 0895 0687.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Piłsudskiego 47, Oborniki, 64-600  Oborniki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Magdalena Wylegała

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Niepart, Niepart 52a/7 (wielkopolskie)

Niepart 52a/7, 63-840, Niepart, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 99 132 zł
Cena oszacowania: 132 177 zł

Grunt w miejscowości Licheń Stary, Licheń Stary (wielkopolskie). Działka numer: 587

Licheń Stary, 62-563, Licheń Stary, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 145 500 zł
Cena oszacowania: 194 000 zł

Dom w miejscowości Skórka, Złotowska 20 (wielkopolskie). Działka numer: 464/1

Złotowska 20, 64-917, Skórka, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 187 575 zł
Cena oszacowania: 250 100 zł