Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ulnowo, Ulnowo 7/1 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 100/12

Ulnowo 7/1, 14-107, Ulnowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-11
Sygnatura: KM 2746/19
Obszar działki: 0,1257 ha
Cena wywołania: 187 800 zł
Cena oszacowania: 250 400 zł
Wadium: 25 040 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

Sygnatura: KM 2746/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI                          

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:w dniu 11-07-2022r.,o godz. 11:00, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12,  w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej  do dłużników: **** ******** położonej: Ulnowo 7/1, gm. Grunwald, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której  Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW EL1O/xxxxxxxx/8
-budynek mieszkalny parterowy z 1939r., z poddaszem częściowo użytkowym, częściowo podpiwniczony, o pow. użytk. 73,35 m2 oraz budynek garażowo-gospodarczy, o pow. użytk. 43,77 m2, obydwa w zabudowie bliźniaczej, posadowione na dz. nr 100/12, o pow. 0,1257 ha. Na parterze budynku: korytarz ze schodami na poddasze, komunikacja, kuchnia, dwa pokoje i łazienka. Na poddaszu komunikacja, dwa pokoje. Nad podaszem strych. Budynek po kapitalnym remoncie. Instalacje: wodociągowa, elektryczna NN, szambo, ciepła woda z bojlera oraz termy elektrycznej, c. o. z kotłowni węglowej w piwnicy. Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana,  z dostępem do drogi publicznej.
Suma oszacowania wynosi 250 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  187 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 040,00zł.
Rękojmia powinna być złożona do dnia 08 lipca 2022r. w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 08 lipca 2022r. na konto  komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

 

 

Komornik Sądowy

Arkadiusz Królikowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, Ełcka 9F (warmińsko-mazurskie)

Ełcka 9F, 19-300, Nowa Wieś Ełcka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 361 620 zł
Cena oszacowania: 482 160 zł

Grunt w miejscowości Kozaki, Kozaki (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 129/16

Kozaki, 19-500, Kozaki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 112 500 zł
Cena oszacowania: 150 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Wiśniowo Ełckie, Wiśniowo Ełckie (warmińsko-mazurskie)

Wiśniowo Ełckie, 19-335, Wiśniowo Ełckie, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 57 750 zł
Cena oszacowania: 77 000 zł