Dodano dnia: 2021-12-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Uhrusk, Uhrusk 6 (lubelskie). Działki numer: 450, 510, 745, 451/1, 451/2

Uhrusk 6, 22-230, Uhrusk, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-02
Sygnatura: GKm 6/21
Obszar działki: 0,7100 ha + 1,3100 ha
Cena wywołania: 101 550 zł
Cena oszacowania: 135 400 zł
Wadium: 13 540 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włodawie

Magdalena Gorgol

Kancelaria Komornicza, ul. Przechodnia 22 22, Włodawa, 22-200 Włodawa

tel. 825721029 / fax. 825721029

Sygnatura: GKm 6/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Magdalena Gorgol na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2022 o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy , 22-230 Wola Uhruska, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1W/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek nr ewidencyjny 451/1 o pow. 0,4100 ha zabudowanej budynkami mieszkalnym i gospodarczymi i 451/2 - rolnej położonych w obrębie Uhrusk gm. Wola Uhruska o pow. 0,3000 ha. Budynek mieszkalny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, bez użytkowego poddasza. Wykonany w technologii drewnianej z bali, z przybudówką i dwiema komórkami. Funkcja: mieszkalny - wiatrołap (ganek) z wejściem do dwóch komórek, wejście do kuchni, następnie z kuchni do łazienki i dwóch pokoi. Z jednego pokoju przejście do następnego oraz wyjście do ganku od strony drogi. Łącznie liczba pomieszczeń: 2 ganki, dwie komórki, kuchnia, łazienka z wc, 3 pokoje. Pomieszczenia przejściowe. Powierzchnia zabudowy - 109,00 m2. Rok budowy - 1965r.

Suma oszacowania wynosi 135 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 550,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 540,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym we Włodawie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa.

 

- nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Uhrusk, Józefów, Siedliszcze, 22-230 Wola Uhruska, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1W/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działek o numerach ewidencyjnych 450 - rolnej o pow. 0,1600 ha położonej w obrębie Uhrusk gm. Wola Uhruska, 745 - leśnej o pow. 0,8300 ha położonej w obrębie Józefów gm. Wola Uhruska, 510 - rolnej o pow. 0,3200 ha położonej w obrębie Siedliszcze gm. Wola Uhruska. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym we Włodawie w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego we wtorki, środy i piątki w godz. 8:00 - 11:30 (po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel: (82)5721343, (82)5917424 lub (82)5917425) akta postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2020, poz.1655) - zw. dalej w skrócie ukur, jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku m.in. orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Ustawodawca w art. 4 ust. 4 ukur określił przypadki, w których Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nie przysługuje prawo nabycia nieruchomości rolnej. Jeżeli w danej sprawie nie wystąpią wyjątki określone w art. 4 ust. 4 ukur sąd po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości rolnej zbywanej w trybie postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 4 ust. 5 ukur zawiadamia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o nabyciu przez licytanta nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - w ciągu miesiąca od otrzymania skutecznego zawiadomienia - może skorzystać z przysługującego mu prawa nabycia tej nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 51 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 850,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 180,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym we Włodawie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA I O. we Włodawie 51 1240 2249 1111 0010 6262 0537.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Magdalena Gorgol

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wólka Łabuńska, Wólka Łabuńska (lubelskie). Działka numer: 428

Wólka Łabuńska, 22-437, Wólka Łabuńska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 130 000 zł
Cena oszacowania: 195 000 zł

Grunt w miejscowości Potok-Senderki, Potok-Senderki (lubelskie). Działki numer: 19, 252

Potok-Senderki, 23-460, Potok-Senderki, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 26 895 zł
Cena oszacowania: 44 270 zł

Grunt w miejscowości Łuków, Farfak 27 (lubelskie). Działka numer: 2407/2

Farfak 27, 21-400, Łuków, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-03-05
Cena wywołania: 90 675 zł
Cena oszacowania: 136 013 zł