Dodano dnia: 2021-11-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Tymienice, Tymienice (lubuskie). Działka numer: 218

Tymienice, 68-300, Tymienice, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-24
Sygnatura:  GKm 48/20
Obszar działki: 0,1830 ha
Cena wywołania: 21 750 zł
Cena oszacowania: 29 000 zł
Wadium: 2 900 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Gerard Majorczyk

Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Żary,  68-200 Żary

tel. 68 363 18 00 / fax. 

Sygnatura: GKm 48/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2022 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 120,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** ************** położonej przy  ,Dąbrowa,  68-300 Lubsko, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 29 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 76 1090 2561 0000 0001 0555 7961.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 11:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Spokojna 20, Żary, 68-200  Żary.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Gerard Majorczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zawisze, Zawisze (lubuskie). Działka numer: 16/5

Zawisze, 66-211, Zawisze, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 48 375 zł
Cena oszacowania: 64 500 zł

Dom w miejscowości Zielona Góra, Drzonków-Olimpijska 49 (lubuskie). Działka numer: 340/1

Drzonków-Olimpijska 49, 65-001, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 291 300 zł
Cena oszacowania: 388 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Ignacego Krasickiego 39/6 (lubuskie)

Ignacego Krasickiego 39/6, 65-512, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
Cena wywołania: 204 150 zł
Cena oszacowania: 272 200 zł