Dodano dnia: 2022-06-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Twardorzeczka, Bursztynowa 11 (śląskie). Działka numer: 213/1

Bursztynowa 11, 34-324, Twardorzeczka, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-06
Sygnatura: KM 628/19
Obszar działki: 0,0811 ha
Cena wywołania: 350 400 zł
Cena oszacowania: 467 200 zł
Wadium: 46 720 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Agata Różycka

Kancelaria Komornicza, 3 Maja 31, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 56 65 / fax. 33 861 56 65

Sygnatura: KM 628/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2022 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 53, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Bursztynowa ,Twardorzeczka, 34-324 Lipowa, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 467 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 350 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej 12 1020 1390 0000 6802 0113 7462.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Agata Różycka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jankowice, Górnicza 18C/9 (śląskie)

Górnicza 18C/9, 44-264, Jankowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 135 000 zł
Cena oszacowania: 180 000 zł

Dom w miejscowości Drużykowa, Drużykowa 101 (śląskie). Działka numer: 382

Drużykowa 101, 42-445, Drużykowa, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 186 600 zł
Cena oszacowania: 248 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Mysłowice, Stefana Żeromskiego 9/1 (śląskie)

Stefana Żeromskiego 9/1, 41-400, Mysłowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 156 750 zł
Cena oszacowania: 209 000 zł