Dodano dnia: 2023-07-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Turośń Dolna, Turośń Dolna 91 (podlaskie). Działka numer: 513/3

Turośń Dolna 91, 18-106, Turośń Dolna, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-22
Obszar działki: 0,4200 ha
Cena wywołania: 32 775 zł
Cena oszacowania: 49 162 zł
Wadium: 4 917 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                                                             OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  :  w dniu  22-09-2023 r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza  103 w sali nr XV,  odbędzie się  druga licytacja nieruchomości postaci : 
 - udział w  1/8 części  w działce  oznaczonej numerem geodezyjnym 513/3 o obszarze 0,4200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym (budynek parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 135 m2) oraz budynkiem gospodarczym, położonej pod adresem:  18-106 Turośń Kościelna, Turośń Dolna ul. Główna 85, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/xxxxxxxx/5.
 Suma oszacowania udziału wynosi  49 162,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   32 774,67 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  4 916,20 zł
Rękojmię należy uiścić na konto  komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku  83 12405211 1111 0000 4922 9219  lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi  znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 21-09-2023 r.
 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nabycie nieruchomości następuje na zasadach określonych ustawą z dnia 11-04-2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z prawem pierwokupu KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).
 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 - Czytelnia Sądu Rejonowego w Białymstoku (I piętro), pod sygn. II Co 249/23 odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
  Na nabywcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w stawce 2%  na zasadach określonych w ustawie z dnia 09-09-2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim są opodatkowane  podatkiem od towarów i usług.  

                                                                                                       Komornik Sądowy
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ewa Dubaniewicz

         

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Suwałki, Witosa 17/22 (podlaskie)

Witosa 17/22, 16-400, Suwałki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-17
Cena wywołania: 291 675 zł
Cena oszacowania: 388 900 zł

Grunt w miejscowości Czerwonka, Czerwonka (podlaskie). Działka numer: 128/14

Czerwonka, 16-411, Czerwonka, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-13
Cena wywołania: 87 900 zł
Cena oszacowania: 117 200 zł

Grunt w miejscowości Nowa Wola, Nowa Wola (podlaskie). Działki numer: 738/2, 601

Nowa Wola, 16-050, Nowa Wola, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 102 918 zł