Dodano dnia: 2022-06-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Turek, Zdrojki Prawe 21A (wielkopolskie). Działka numer: 365/2

Zdrojki Prawe 21A, 62-700, Turek, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-22
Sygnatura:  KM 141/17
Obszar działki: 0,0684 ha
Cena wywołania: 125 700 zł
Cena oszacowania: 167 600 zł
Wadium: 16 760 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Turku

Edyta Szymczak

Kancelaria Komornicza, Milewskiego 9,  Turek,   62-700 Turek

tel. 63 220 57 29 / fax. 

Sygnatura: KM 141/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Turku Edyta Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-07-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Turku z siedzibą przy Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, pokój 20,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Dłużnik  położonej przy  Zdrojki Prawe 21A, 62-700 Turek , dla której  Sąd Rejonowy w Turku  (adres: ul. Legionów Polskich 4, Turek,  62-700 Turek prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Udziału wynoszącego 4/6 we współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem: Turek, ul. Zdrojki Prawe 21A, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Turku numerem ewidencyjnym 365/2, o pow. 0,0684ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Turku prowadzona jest księga wieczysta numer KN1T/xxxxxxxx/6. W granicach działki posadowiony został budynek mieszkalny oraz niewielki budynek gospodarczy. Działka w kształcie trójkąta, teren płaski, ogrodzona, przylega bezpośrednio do drogi o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie stanowią: woda, kanalizacja, energia elektryczna. Nieruchomość oddalona od centrum miasta około 2 kilometrów. Nieruchomość pozostaje zabudowana budynkiem mieszkalnym z lat 80tych, dwukondygnacyjnym, z poddaszem gospodarczym, niepodpiwniczonym oraz niewielkim budynkiem gospodarczym. Parter oraz piętro posiadają osobne wejścia z zewnątrz, wewnątrz łączy je wąska klatka schodowa. Budynek wykonany został z pustaka, dach pokryty papą, jest nie otynkowany i nieocieplony. Według pomiarów z natury powierzchnie budynku wynoszą: zabudowy – 106,95m2 i użytkowa mieszkalna – 152,20m2, powierzchnia kotłowni z odrębnym wejściem od zewnątrz wynosi 15m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wody zimnej, kanalizacji sanitarnej miejskiej. Nieruchomość nie posiada pieca Co, od dwóch lat nie jest ogrzewana. W granicach działki pobudowany został niewielki budynek gospodarczy wykonany z pustaka, o wymiarach: powierzchnia zabudowy – 13,5m2, powierzchnia użytkowa 10m2. Budynek ma wysokość 1,80 metra. W myśl zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Turku nr VI/48/03 z dnia 20.03.2003 nieruchomość znajduje się na obszarze o symbolu przeznaczenia MjU - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy oraz usług, których uciążliwość zamyka się w granicach działki.

Suma oszacowania wynosi 167 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 125 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 86 1020 2212 0000 5702 0352 8650.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Legionów Polskich 4, Turek, 62-700  Turek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Edyta Szymczak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Juliusza Kossaka 10/5 (wielkopolskie)

Juliusza Kossaka 10/5, 60-761, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 325 733 zł
Cena oszacowania: 488 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Swarzędz, Zwycięstwa 3/102 (wielkopolskie)

Zwycięstwa 3/102, 62-020, Swarzędz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 297 750 zł
Cena oszacowania: 397 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Poznań, Podjazdowa 24 (wielkopolskie)

Podjazdowa 24, 62-090, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 515 400 zł
Cena oszacowania: 687 200 zł