Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Tuczno, Lipowa 15 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 147/1

Lipowa 15, 88-126, Tuczno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-25
Sygnatura:  Km 1710/14
Obszar działki: 0,1315 ha
Cena wywołania: 73 125 zł
Cena oszacowania: 97 500 zł
Wadium: 9 750 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Marcin Samuel

Kancelaria Komornicza, Solankowa 20,  Inowrocław,   88-100 Inowrocław

tel. 523571911 / fax. 

Sygnatura: Km 1710/14

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-07-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 110,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ******* ******** położonej przy  Lipowa 15,Tuczno,  88-126 Złotniki Kujawskie , dla której  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
SYGN. AKT SĄDOWYCH I CO 977/20. Udział 1/2 nieruchomości. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 147/1 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako sad S-RIIIa o pow. 300 m2, S-RIVa o pow. 715 m2 oraz tereny mieszkaniowe B o pow. 300 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz 5 budynkami gospodarczymi oraz wiatą. Działka w kształcie prostokąta, zagospodarowana, obsadzona kilkoma drzewami ozdobnymi i owocowymi stanowiącymi niewielki sad, całość ogrodzona. Działka posiada dwie bramy wjazdowe. Budynki tworzą zwartą zabudowę. Teren przed budynkami utwardzony płytami betonowymi. Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, o powierzchni zabudowy 103 m2 i powierzchni użytkowej 107,35 m2, strop Kleina, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą, budowę ukończono w 1969 roku. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Widoczne ślady zawilgocenia i pleśni. Funkcjonalność pomieszczeń niekorzystna. Pomieszczenia przechodnie, częściowo o wysokości od 2,18 do 2,24 m. Budynek przeznaczony do kapitalnego remontu. Budynek gospodarczy I w kartotece budynków oznaczony nr 160, murowany z cegły, parterowy, strop betonowy, dach kryty eternitem, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, przeznaczony do remontu. Budynek gospodarczy II w kartotece budynków oznaczony nr 164 - użytkowany jako skład opału), murowany z cegły, parterowy ze stropodachem betonowym, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, w złym stanie technicznym, widoczne pęknięcie ściany bocznej. Budynek gospodarczy III w kartotece budynków oznaczony nr 162 - częściowo użytkowany jako warsztat a częściowo jako kuchnia polowa, murowany z cegły, parterowy ze strychem, strop betonowy, dach kryty eternitem i blachą, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 29 m2, wyposażony w instalację elektryczną i wodną, przeznaczony do remontu. Budynek gospodarczy IV, w kartotece budynków oznaczony nr 163 - murowany z cegły, parterowy, strop betonowy, wybudowany w 1969 roku o powierzchni zabudowy 10 m2, wyposażony w instalację elektryczną, przeznaczony do remontu. W kartotece budynków błędnie wpisano datę zakończenia budowy 1960 rok. Budynek gospodarczy V w kartotece budynków oznaczony nr 161 - użytkowany jako warsztat, murowany z pustaka żużlowego, nieotynkowany, parterowy z dachem o konstrukcji drewnianej kryty eternitem, wybudowany w 1995 roku o powierzchni zabudowy 37 m2, wyposażony w instalację elektryczną, przeznaczony do remontu.

Suma oszacowania wynosi 97 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 8149 0000 2001 0003 8087 0002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100  Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Samuel

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Inowrocław, Kwiatkowskiego 4 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 48

Kwiatkowskiego 4, 88-100, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 94 666 zł
Cena oszacowania: 142 000 zł

Grunt w miejscowości Włocławek, Komunalna (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 23/18

Komunalna, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 92 929 zł
Cena oszacowania: 123 906 zł

Mieszkanie w miejscowości Kruszwica, Kujawska 10/28 (kujawsko-pomorskie)

Kujawska 10/28, 88-150, Kruszwica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 146 250 zł
Cena oszacowania: 195 000 zł