Dodano dnia: 2022-02-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Trzebnica, Małuszyn 40 (dolnośląskie). Działka numer: 12/12

Małuszyn 40, 55-100, Trzebnica, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-21
Sygnatura:  Kmp 9/20
Obszar działki: 0,1300 ha
Cena wywołania: 36 667 zł
Cena oszacowania: 55 000 zł
Wadium: 5 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Anna Musialska

Kancelaria Komornicza, Wincentego Witosa 14, Trzebnica,  55-100 Trzebnica

tel. 71 310-99-62 / fax. 

Sygnatura: Kmp 9/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Musialska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 5,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ********** ******** ********* położonej przy Małuszyn 40, 55-100 Trzebnica, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 28 1020 5226 0000 6402 0450 1730.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100  Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Anna Musialska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Trzebnica, Juliusza Słowackiego 10 (dolnośląskie). Działka numer: 52/2

Juliusza Słowackiego 10, 55-100, Trzebnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 457 333 zł
Cena oszacowania: 686 000 zł