Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Trzebinia, Chrzanowska 40 (małopolskie). Działka numer: 2876

Chrzanowska 40, 32-540, Trzebinia, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-01
Sygnatura:  KM 959/20
Obszar działki: 0,5030 ha
Cena wywołania: 354 224 zł
Cena oszacowania: 472 298 zł
Wadium: 47 230 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Henryka Bednorz-Godyń

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 7,  Chrzanów,   32-500 Chrzanów

tel. 32 6232478 / fax. 32 6232478

Sygnatura: KM 959/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-07-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Chrzanowie z siedzibą przy Aleja Henryka 23, 32-500 Chrzanów, pokój sala nr 8,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest nieruchomość gruntowa  położonej przy  Chrzanowska 40, 32-540 Trzebinia , dla której  Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Aleja Henryka 23, Chrzanów, 32-500 Chrzanów)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka nr 2876 posiadająca powierzchnię 0,5030 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, wpisana w księdze wieczystej nr KR1C/xxxxxxxx/5. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Chrzanowskiej poprzez ustanowioną służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu ujawnioną w Dziale I księgi wieczystej nr KR1C/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 472 298,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 223,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 229,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Chrzanowie 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Aleja Henryka 23, Chrzanów, 32-500 Chrzanów można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
15.06.2022 12:00 - 12:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Henryka Bednorz-Godyń

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, os. Spółdzielcze 3/41 (małopolskie)

os. Spółdzielcze 3/41, 31-943, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 154 193 zł
Cena oszacowania: 205 591 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Augustyna Kordeckiego 6/13 (małopolskie)

Augustyna Kordeckiego 6/13, 31-071, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-16
Cena wywołania: 243 072 zł
Cena oszacowania: 324 097 zł

Nieruchomość w miejscowości Lubcza, Lubcza (małopolskie)

Lubcza, 33-161, Lubcza, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 117 080 zł
Cena oszacowania: 156 107 zł