Dodano dnia: 2022-01-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Trzebicz Nowy, Trzebicz Nowy 55 (lubuskie). Działki numer: 36/3, 155

Trzebicz Nowy 55, 66-530, Trzebicz Nowy, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-07
Obszar działki: 0,6200 ha
Cena wywołania: 262 800 zł
Cena oszacowania: 350 400 zł
Wadium: 35 040 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

                          OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr kw GW1K/xxxxxxxx/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  07-03-2022r. o godz. 11:00  w  budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, należącej  do dłużnika **** ******** położonej: Trzebicz Nowy, 66-530 Drezdenko, dla której  Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV  Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  GW1K/xxxxxxxx/7. 
Przedmiotem sprzedaży są dwie zabudowane działki ewidencyjne nr 36/3 o powierzchni 0,35 ha oraz nr 155 o powierzchni 0,27 ha, o łącznej pow. 0,6200 ha, położone w miejscowości Trzebicz Nowy nr 55, gm. Drezdenko. Działki nie graniczą ze sobą, oddalone są od siebie o ok. 25 m w linii prostej.  Zabudowę działki nr 155 o pow. 0,27 ha stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 84,00 m2 (stan techniczny  budynku i wykończenia wnętrz średni), budynek gospodarczy częściowo zaadaptowany na użytkowy o powierzchni zabudowy 72,00 m2 (średni stan techniczny) oraz budynek letniej kuchni o powierzchni zabudowy 20,00 m2 (stan techniczny średni/dobry). Dojazd do działki nr 155 przebiega drogą gruntową, przechodzącą w drogę z polbruku. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i teletechnicznej.
Zabudowę działki nr 36/3 o pow. 0,35 ha stanowi budynek sanitarno – socjalny o powierzchni zabudowy 15,00 m2 (użytkowany jako dom pilota, stan techniczny dobry), budynek inwentarski (stajnia, boksy dla koni) o powierzchni zabudowy 82,00 m2 (średni stan techniczny) oraz budynek magazynowy z garażem o powierzchni zabudowy 148,00 m2 (średni stan techniczny).
Dojazd do działki przebiega drogą gruntową. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i teletechnicznej.
Dla terenu, na którym położona jest  nieruchomość nie ma planu zagospodarowania
przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko działka nr 36/3 oznaczona jest jako tereny usług, sportu i rekreacji, a działka nr 155 jako tereny o wiodącej funkcji usługowej.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi:    350 400,00   zł      
Cena wywołania nieruchomości  wynosi:       262 800,00   zł 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 35 040,00  zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika). Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454  lub w kasie kancelarii. Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww.  terminie w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny ul. Rynek 2-3, pod sygn. akt ICo 469/19. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  Zgodnie z ustawą  o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz. 626 art.2 pkt 3) od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.

     

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Staropole, Staropole 52-53 (lubuskie)

Staropole 52-53, 66-218, Staropole, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-16
e-licytacja
Cena wywołania: 1 581 000 zł
Cena oszacowania: 2 108 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Ostrów, Ostrów 39/2 (lubuskie)

Ostrów 39/2, 69-200, Ostrów, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 132 825 zł
Cena oszacowania: 177 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Gozdnica, Plac Wolności 11/5 (lubuskie)

Plac Wolności 11/5, 68-130, Gozdnica, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 20 000 zł
Cena oszacowania: 30 000 zł