Dodano dnia: 2021-12-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Trzebiatów, Torowa 4 (zachodniopomorskie). Działka numer: 25

Torowa 4, 72-320, Trzebiatów, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-14
Sygnatura: KM 1158/12
Obszar działki: 0,3516 ha
Cena wywołania: 620 250 zł
Cena oszacowania: 827 000 zł
Wadium: 82 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach
Kancelaria Komornicza nr I w Gryficach
Karolina Pasek-Borkowska
 72-300 Gryfice ul.Armii Krajowej 3
www.komornikgryfice.com.pl,
gryfice@komornikid.pl
tel. (091) 38-446-23, fax (091) 38-450-32
konto: PKO BP O/Kołobrzeg 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404

Sygnatura: KM 1158/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Karolina Pasek-Borkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Torowa 4, 72-320 Trzebiatów n. Regą 001, dla której SĄD REJONOWY GRYFICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka gruntu nr 25 o powierzchni 0,3516 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 300 m2.

Suma oszacowania wynosi 827 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 620 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 - po uprzednim ustaleniu z komornikiem oraz w ciągu trzech dni przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Trzebiatów, Rynek 25/1 (zachodniopomorskie)

Rynek 25/1, 72-320, Trzebiatów, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 84 375 zł
Cena oszacowania: 112 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Trzebiatów, Jana Kilińskiego 96/3 (zachodniopomorskie)

Jana Kilińskiego 96/3, 72-320, Trzebiatów, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 53 093 zł
Cena oszacowania: 79 639 zł