Dodano dnia: 2022-04-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Trzcianka, Mickiewicza 25 (wielkopolskie). Działka numer: 2775

Mickiewicza 25, 64-980, Trzcianka, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-09
Sygnatura: KM 1/18
Obszar działki: 1384 m2
Cena wywołania: 260 700 zł
Cena oszacowania: 391 000 zł
Wadium: 39 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzciance

Dariusz Purgal

Kancelaria Komornicza, Sikorskiego 11,Trzcianka, 64-980 Trzcianka

tel. 672162452 / fax. 672162452

Sygnatura: KM 1/18OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Kancelaria Komornicza w Trzciance Dariusz Purgal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2022 o godz. 11:30w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą przy Staszica 1, 64-980 Trzcianka, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonego/ej przy Mickiewicza 25, 64-980 Trzcianka, dla którego/j SĄD REJONOWY TRZCIANKA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1T/xxxxxxxx/7. Suma oszacowania wynosi 391 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 260 700,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 100,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Pile   90102038440000190200496752, albo w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Opis nieruchomości:

działka gruntu nr 2775 o obszarze 1384 m/2.

Dzaiłka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi - udział w wysokości 1/2. Rękojmia płatna najpóżniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 11:00 do 11:30, po uprzednim skontaktowaniu się się z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości wraz z protokołem jej opisu i oszacowania znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Purgal

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Jaracz, Włościańska 8 (wielkopolskie)

Włościańska 8, 64-610, Jaracz, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 324 225 zł
Cena oszacowania: 432 300 zł

Dom w miejscowości Piotrkowice, Piotrkowice 78 (wielkopolskie). Działka numer: 74/36

Piotrkowice 78, 64-020, Piotrkowice, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 325 650 zł
Cena oszacowania: 434 200 zł

Dom w miejscowości Mosina, Szyszkowa 8 (wielkopolskie). Działki numer: 627/21, 627/20

Szyszkowa 8, 62-050, Mosina, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 175 125 zł
Cena oszacowania: 233 500 zł