Dodano dnia: 2022-06-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Trzaski, Trzaski 28 (mazowieckie). Działki numer: 104/1, 104/2

Trzaski 28, 09-320, Trzaski, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-27
Sygnatura: Km 2742/18 i inne
Obszar działki: 0,6700 ha
Cena wywołania: 190 575 zł
Cena oszacowania: 254 100 zł
Wadium: 25 410 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Cezary Fydrych

Kancelaria Komornicza nr II w Mławie

06-500 Mława, ul. Płocka 39/6

tel. / fax. 23 6545003 e-mail: mlawa1@komornik.pl

www.mlawa1.komornik.pl

Sygnatura: Km 2742/18 i inneOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Cezary Fydrych na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2022 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3 w sali nr 2B odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej: Trzaski, 09-320 Bieżuń, dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żurominie prowadzi księgę wieczystą o numerze PL2M/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 104/1 o pow. 0,17ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wybudowanym w 2008r., o pow. użytkowej 119,00m2 oraz budynkiem gospodarczym parterowym, wybudowanym w 1958r., o pow. użytkowej 64,13m2 (Br-RV 0,14ha, RIVb - 0,02ha, RV 0.01ha), działka gruntu nr 104/2 o pow. 0,50ha (RIVb 0,21ha, RV 0,29ha) położonej: w m. Trzaski 28, gm. Bieżuń, (obręb: 23 Trzaski, jednostka ewidencyjna Bieżuń - obszar wiejski, jednostka rejestrowa G.19.)

 

Suma oszacowania wynosi 254 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 190 575,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA o/c w Ciechanowie 94 10201592 0000 2602 0054 3520

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

UWAGA: od 01.01.2016r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mławie przy ul. Reymonta 3 Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Cezary Fydrych

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Stromiec, Radomska (mazowieckie)

Radomska, 26-804, Stromiec, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 370 933 zł
Cena oszacowania: 556 400 zł

Dom w miejscowości Osieck, Księdza Aleksandra Olszewskiego 6 (mazowieckie). Działki numer: 2200, 3801/5, 3801/4

Księdza Aleksandra Olszewskiego 6, 08-445, Osieck, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 2 267 981 zł
Cena oszacowania: 3 023 975 zł

Nieruchomość w miejscowości Dobra, Dobra 4 (mazowieckie)

Dobra 4, 64-320, Dobra, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 370 000 zł
Cena oszacowania: 740 000 zł