Dodano dnia: 2022-01-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Tryszczyn, Bajkowa 9 (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 406/43, 406/42, 406/35

Bajkowa 9, 86-010, Tryszczyn, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-28
Sygnatura:  Km 2881/19
Obszar działki: 0,2099 ha
Cena wywołania: 421 500 zł
Cena oszacowania: 562 000 zł
Wadium: 56 200 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Jacek Hospod

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 27, Bydgoszcz,  85-079 Bydgoszcz

tel. 52-321-22-53 / fax. 

Sygnatura: Km 2881/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Hospod na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2022 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny, Toruńska 64a, 85-023 Bydgoszcz, pokój 13,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są Abiti Inwestycje Sp. z o.o., GRZEGORZ ROBERT KOBAK położonej przy ul. Bajkowa 9, 86-010 Tryszczyn, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Toruńska 64a, Bydgoszcz, 85-023 Bydgoszcz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z trzech działek gruntu o numerach ewidencyjnych 406/35, 406/42 i 406/43 o łącznej powierzchni 0,2099 ha. Jest zabudowana domem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 96,80m2. Wykaz pomieszczeń: przedsionek, salon z aneksem kuchennym, dwa pokoje, dwie łazienki, garderoba. Nieruchomość stanowi współwłasność: Grzegorz Kobak i Abiti Inwestycje Sp. z o.o.

Suma oszacowania wynosi 562 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 421 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 92 2030 0045 1110 0000 0272 6380.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Wały Jagiellońskie 4, Bydgoszcz, 85-128 Bydgoszcz można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
23.02.2022 12:00 - 12:15

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jacek Hospod

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gliszcz, Gliszcz (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 26/12, 26/14, 26/17, 26/21, 26/24, 26/15, 26/23, 26/13, 26/16, 26/22, 26/26, 26/27

Gliszcz, 86-014, Gliszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 1 324 124 zł
Cena oszacowania: 1 765 499 zł

Grunt w miejscowości Gościeradz, Gościeradz (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 273/5, 273/2, 273/4, 273/6, 241, 273/1

Gościeradz, 86-010, Gościeradz gmina Koronowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 495 819 zł
Cena oszacowania: 991 639 zł

Dom w miejscowości Karbowo, Pszeniczna 14 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 128/49

Pszeniczna 14, 87-300, Karbowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 319 500 zł
Cena oszacowania: 426 000 zł