Dodano dnia: 2022-02-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Trąbki, Trąbki 256 (małopolskie). Działki numer: 960/1, 960/3

Trąbki 256, 32-020, Trąbki, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-02
Obszar działki: 0,1700 ha
Cena wywołania: 151 163 zł
Cena oszacowania: 201 550 zł
Wadium: 20 155 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


   

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02 marca 2022r. o godz 13:00  w sali nr 32  Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 

nieruchomości położonej w miejscowości Trąbki, gm. Biskupice, składającej się z: 
- udziału w wysokości 1/2 część  w prawie własności działki  ewidencyjnej o nr 960/1 o powierzchni 0,07 ha, (działka o kształcie regularnym, prostokątnym, położona jest w terenie płaskim, uzbrojona w media, działka posiada dostęp do drogi publicznej),  zabudowanej  budynkiem mieszkalnym nr 256 w zabudowie wolnostojącej (budynek z końca lat 80-tych o mniej atrakcyjnej architekturze, budynek 3-kondynacyjny, parter+piętro+nieużytkowane poddasze, podpiwniczony, powierzchnia użytkowa 110,61m2),
- udziału w wysokości 1/2 część  w prawie własności niezabudowanej działki ewidencyjnej o nr 960/3 o powierzchni 0,10 ha (działka o kształcie  nieregularnym, ze zwężonym fragmentem - łącznikiem z drogą publiczną, dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej, uzbrojenie terenu w podstawowe media w zasięgu działki, na działce znajdują się blaszane garaże nietrwale związane z gruntem (nie stanowią one przedmiotu niniejszej wyceny), teren działki częściowo wyłożony kostką, stanowi wjazd do garażu, teren działki częściowo ogrodzony, ogrodzenie –murowane z kamienia od strony drogi, brak bramy wjazdowej, pozostała część ogrodzenia od strony wschodniej i południowej- murowana z kamienia,  sztachety drewniane.
Działki sąsiadują ze sobą, tworzą funkcjonalną całość posiadają założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/xxxxxxxx/2, 
Nieruchomość oszacowana jest  na kwotę:                 
- udział w wysokości 1/2 część w działce ewid. nr 960/1 wraz z budynkiem mieszkalnym oszacowana jest na kwotę:                                                                                                                                                                                                                      155.150,00 zł 
- udział w wysokości 1/2 część w działce ewid. nr 960/3  oszacowana jest na    kwotę:                                                                                                                                                                                                                                                                  46.400,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.:                      
- cena wywoławcza udziału 1/2 część w działce  ewid. nr 960/1 wraz z budynkiem mieszkalnym oszacowana jest na kwotę:                                                                                                                                                                                                            116.363,00 zł
- cena wywoławcza udziału 1/2 część w działce  ewid. nr 960/3 oszacowany jest na kwotę:                                                                                                                                                                                                                                                                  34.800,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:       
- za udział w wysokości 1/2 część w działce ewid. nr 960/1 wraz z budynkiem mieszkalnym  wadium wynosi:                                                                                                                                                                                                                                   15.515,00 zł 

- za udział w wysokości 1/2 część w działce ewid. nr 960/3 wadium wynosi:                                                                                                                                                                                                                                                                                   4.640,00 zł   

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice
i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym 
w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny  winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. 
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Niepołomice, Pleska Sadyba (małopolskie). Działka numer: 2220/48

Pleska Sadyba, 32-005, Niepołomice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 9 000 zł
Cena oszacowania: 18 000 zł

Dom w miejscowości Kraków, Józefa Kustronia 72b (małopolskie). Działka numer: 947/12

Józefa Kustronia 72b, 30-433, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 1 019 312 zł
Cena oszacowania: 1 359 082 zł

Grunt w miejscowości Czarny Dunajec, Czarny Dunajec (małopolskie). Działki numer: 2786, 2461, 2538, 2729, 2456, 2469, 2467, 2528, 2527, 2559, 2427, 2247, 2728, 7768, 2365, 2362, 2583/1, 2690, 2689, 25...

Czarny Dunajec, 34-470, Czarny Dunajec, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 177 300 zł
Cena oszacowania: 354 600 zł