Dodano dnia: 2022-05-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, Nadpiliczna 28 (łódzkie). Działka numer: 501

Nadpiliczna 28, 97-200, Tomaszów Mazowiecki, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-22
Sygnatura:  Km 365/20
Obszar działki: 577 m2
Cena wywołania: 299 765 zł
Cena oszacowania: 399 687 zł
Wadium: 39 969 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim

Michał Ratuszniak

Kancelaria Komornicza, Nadpiliczna 15, Tomaszów Mazowiecki,  97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 610-38-02 / fax. 574-573-051

Sygnatura: Km 365/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Michał Ratuszniak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 22.06.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Nadpiliczna 28, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Mościckiego 9, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1T/xxxxxxxx/8.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana ozn. nr ewidencyjnym 501 o pow. 577 m2 zabudowana domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 122,80 m2. Dojazd do działki drogą utwardzoną z kostki betonowej. Media - sieć elektryczna , wodna, kanalizacyjna , gazowa.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 29.06.2022 o godzinie: 14:00.

Suma oszacowania wynosi 399 687,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 299 765,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 968,70 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 57105014611000009030857495 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Ratuszniak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, Spalska 116/118/5 (łódzkie)

Spalska 116/118/5, 97-200, Tomaszów Mazowiecki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 296 025 zł
Cena oszacowania: 394 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, Tkacka 19A (łódzkie)

Tkacka 19A, 97-200, Tomaszów Mazowiecki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 202 000 zł
Cena oszacowania: 303 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, Szeroka 29/31/19 (łódzkie)

Szeroka 29/31/19, 97-200, Tomaszów Mazowiecki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 189 525 zł
Cena oszacowania: 252 700 zł