Dodano dnia: 2022-05-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Tłoki, Tłoki 37 (wielkopolskie). Działka numer: 269

Tłoki 37, 64-200, Tłoki, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-14
Sygnatura:  Km 156/13
Obszar działki: 6,7200 ha
Cena wywołania: 1 027 500 zł
Cena oszacowania: 1 370 000 zł
Wadium: 137 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie

Beata Cichy

Kancelaria Komornicza, Poznańska 14, Wolsztyn,  64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 24 / fax. 68 347 42 24

Sygnatura: Km 156/13
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-07-2022 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie z siedzibą przy Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy Tłoki .,.,  64-200 Wolsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Poniatowskiego 5, Wolsztyn, 64-200 Wolsztyn)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/xxxxxxxx/3-dz.269.

Suma oszacowania wynosi 1 370 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 027 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska O/ Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 2, Wolsztyn, 64-200  Wolsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Beata Cichy

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Plewiska, Dojazd 6 (wielkopolskie)

Dojazd 6, 62-064, Plewiska, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 666 000 zł
Cena oszacowania: 999 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Krotoszyn, Henryka Sienkiewicza 2b/5 (wielkopolskie)

Henryka Sienkiewicza 2b/5, 63-700, Krotoszyn, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 123 750 zł
Cena oszacowania: 165 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Tarnowo Podgórne, Ostatnia 4b (wielkopolskie)

Ostatnia 4b, 62-080, Tarnowo Podgórne, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 446 550 zł
Cena oszacowania: 595 400 zł