Dodano dnia: 2022-06-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Teresin, 15 Sierpnia 34 (mazowieckie). Działka numer: 356/4

15 Sierpnia 34, 96-515, Teresin, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Uproszczony
Data licytacji: 2022-08-04
Sygnatura:  Km 1587/20
Obszar działki: 0,0630 ha
Cena wywołania: 385 875 zł
Cena oszacowania: 514 500 zł
Wadium: 51 450 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie

Przemysław Kosyra

Kancelaria Komornicza, 1 Maja 24 lok.11,  Sochaczew,   96-500 Sochaczew

tel. 46 811 16 76 / fax. www.komorniksochaczew.pl

Sygnatura: Km 1587/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie na podstawie art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2022 o godz. 09:30 w kancelarii komornika  odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości położonej przy  , 96-515 Teresin, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę gruntu 356/4 obszaru 0,0630 ha,zabudowaną budynkiem mieszkalnym (pow. zabudowy według kartoteki budynków 136,01m2), z wykonanym ogrodzeniem od strony ulicy 15 Sierpnia. Ogrodzenie frontowe ze słupkami i półkami murowanymi z cegły klinkierowej oraz przęsłami, bramą i furtką wykonanymi z elementów metalowych. Ogrodzenia boczne wykonane z elementów prefabrykowanych. jazd z ulicy i podjazd do domu oraz chodnik od furtki do schodów zostały utwardzone kostką betonową. Pozostałą część działki stanowi trawnik oraz nasadzenia krzewów i kwiatów. Nieruchomość nie posiada ogrodzenia z tyłu działki. Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na dożywotnej i bezpłatnej służebności osobistej mieszkania w budynku mieszkalnym polegająca na prawie wspólnego zamieszkiwania z właścicielem nieruchomości na rzecz **** ***.Na podstawie art.1000 kpc prawo to nie pozostaje w mocy na skutek przysądzenia własności na rzecz nabywycy.

 

Suma oszacowania wynosi 514 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 385 875,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 450,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00.

 

Zgodnie z art. 867 1 § 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO Oddział 2 w Płocku 37 1020 3974 0000 5602 0229 5525 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Kosyra

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Lipinki, Słoneczna 77 (mazowieckie). Działka numer: 202/11

Słoneczna 77, 05-200, Lipinki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-04
Cena wywołania: 137 269 zł
Cena oszacowania: 183 026 zł

Dom w miejscowości Otrębusy, Wiejska 26A (mazowieckie). Działka numer: 194/8

Wiejska 26A, 05-805, Otrębusy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 664 666 zł
Cena oszacowania: 997 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Stare Budy, Stare Budy (mazowieckie)

Stare Budy, 96-316, Stare Budy, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-15
e-licytacja
Cena wywołania: 181 894 zł
Cena oszacowania: 242 526 zł