Dodano dnia: 2022-01-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Tarnów, ul. Jana Kiepury 14 (małopolskie). Działka numer: 333

ul. Jana Kiepury 14, 33-104, Tarnów, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura: GKM 214/19
Obszar działki: 0,0420 ha
Cena wywołania: 368 426 zł
Cena oszacowania: 552 639 zł
Wadium: 55 264 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Andrzej Czosnyka

Kancelaria Komornicza, Tuchowska 20, Tarnów, 33-100 Tarnów

tel. 146275668 / fax. 146265668

Sygnatura: GKM 214/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, pokój 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy Jana Kiepury 14,Tarnów obr. 78 - Krzyż , 33-100 Tarnów, dla której SĄD REJONOWY TARNÓW VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1T/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
działka ewidencyjna nr 333 o pow. 0,0420 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,2 kondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym o pow. użytk. 181,30 m2,

Suma oszacowania wynosi 552 639,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 368 426,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 263,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
22.02.2022 10:00 - 11:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Czosnyka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tarnów, ul. Głowackiego 68 (małopolskie). Działka numer: 1

ul. Głowackiego 68, 33-110, Tarnów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 36 771 zł
Cena oszacowania: 49 028 zł