Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Tarnów, Głowackiego 68 (małopolskie). Działka numer: 1

Głowackiego 68, 33-100, Tarnów, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-03
Sygnatura:  GKm 4/20
Obszar działki: 0,0513 ha
Cena wywołania: 36 771 zł
Cena oszacowania: 49 028 zł
Wadium: 4 903 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Marcin Owsianka

Kancelaria Komornicza, Krakowska 17, Tarnów,  33-100 Tarnów

tel. 14 688 99 18 / fax. 14 688 99 18

Sygnatura: GKm 4/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marcin Owsianka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy , 33-100 , pokój 8,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy ul. Głowackiego 68, 33-100 Tarnów, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 27, Tarnów, 33-100 Tarnów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1T/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 49 028,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 771,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 902,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu 37 1020 4913 0000 9402 0119 6963.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul.  , 33-100 Tarnów można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
28.02.2022 10:00 - 11:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Owsianka

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tarnów, ul. Głowackiego 68 (małopolskie). Działka numer: 1

ul. Głowackiego 68, 33-110, Tarnów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 36 771 zł
Cena oszacowania: 49 028 zł