Dodano dnia: 2022-06-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Tarnawa, Tarnawa 124 (małopolskie). Działka numer: 63/2

Tarnawa 124, 32-353, Tarnawa, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-21
Sygnatura: Km 2106/19 i inne
Obszar działki: 0,2626 ha
Cena wywołania: 115 066 zł
Cena oszacowania: 172 600 zł
Wadium: 17 260 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Sławomir Czerwiński

Kancelaria Komornicza, Sławkowska 9/2, Olkusz, 32-300 Olkusz

tel. 32 725 44 57 / fax.

Sygnatura: Km 2106/19 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Sławomir Czerwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu z siedzibą przy Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, pokój A-49, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy - 124,Tarnawa, 32-353 Trzyciąż, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1O/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położna w województwie małopolskim, powiat olkuski, gm Trzyciąż Tarnawa 124 składająca się z zabudowanej działki nr 63/2 o powierzchni 1626 m(2) oraz działki rolnej nr 1 o pow. 1000 m(2), objęta księgą wieczystą o nr KW KR1O/xxxxxxxx/6. Na działkach znajdują się zabudowania: dom mieszkalny oraz dwa budynki gospodarcze. Działka uzbrojona w media: woda, energia elektryczna. Według planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 listopada 2008 r. o nr XXVIII/146/2008 dla obszaru przedmiotowej nieruchomości nadano kierunek oznaczony symbolem MN2P oraz R1.

Suma oszacowania wynosi 172 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 066,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 19109016650000000134366503.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olkuszu mieszczącym się pod adresem: Kazimierza Wielkiego 45, Olkusz, 32-300 Olkusz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Sławomir Czerwiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Teligi 16/76 (małopolskie)

Teligi 16/76, 30-835, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-13
Cena wywołania: 325 986 zł
Cena oszacowania: 434 649 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Andrychów, Krakowska (małopolskie)

Krakowska, 34-120, Andrychów, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 6 315 333 zł
Cena oszacowania: 9 473 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Kraków, Pokoju 90 (małopolskie)

Pokoju 90, 31-564, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-30
Cena wywołania: 108 722 zł
Cena oszacowania: 869 778 zł