Dodano dnia: 2022-05-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szymanów, Szymanów 63 (dolnośląskie). Działka numer: 243/7

Szymanów 63, 58-170, Szymanów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-10
Sygnatura: Km 48/18
Powierzchnia: 115,68 m2
Obszar działki: 590 m2
Cena wywołania: 165 000 zł
Cena oszacowania: 220 000 zł
Wadium: 22 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Martin Bożkow

Kancelaria Komornicza, ul. Komunardów 4, Świdnica, 58-100 Świdnica

tel. 74 853 61 27 / fax. 74 853 61 26

Sygnatura: Km 48/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Martin Bożkow na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pokój 313, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Szymanów 63, 58-170 Szymanów, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1S/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej (działka nr 243/7) o pow. 590 mkw zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkow. 115,68 mkw i gospodarczym o pow. 46,00 mkw. Nieruchomość położona: Szymanów 63, Gmina Dobromierz, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą o nr kw SW1S/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 220 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA ŚWIDNICA 77 1020 5138 0000 9202 0077 2954.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Martin Bożkow

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Topola, Topola 57 (dolnośląskie). Działka numer: 79/1

Topola 57, 57-242, Topola, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 218 700 zł
Cena oszacowania: 291 600 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Wałbrzych, Kopalniana 2B (dolnośląskie)

Kopalniana 2B, 58-304, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 255 750 zł
Cena oszacowania: 341 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Nowogrodziec, Fabryczna 3 (dolnośląskie)

Fabryczna 3, 59-730, Nowogrodziec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-05
Cena wywołania: 1 931 250 zł
Cena oszacowania: 2 575 000 zł