Dodano dnia: 2022-05-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szymanów, Szybowcowa 6 (dolnośląskie). Działka numer: 56/3

Szybowcowa 6, 55-114, Szymanów, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-29
Sygnatura:  Km 561/21
Obszar działki: 0,0914 ha
Cena wywołania: 518 052 zł
Cena oszacowania: 690 736 zł
Wadium: 69 074 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Anna Garczyńska

Kancelaria Komornicza, Norwida 1, Trzebnica,  55-100 Trzebnica

tel. 71 312 03 68, kom. 793 282 174 / fax. 71 312 03 68

Sygnatura: Km 561/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2022 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 , pokój 1,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są **** **** położonej przy ul. Szybowcowa 6,Szymanów,  55-114 Wisznia Mała, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość znajdująca się w miejscowości Szymanów. Miejscowość Szymanów znajduje się na północ od Wrocławia i na południe od miejscowości Trzebnica i Wisznia Mała. Dojazd do nieruchomości drogą boczną utwardzoną kruszywem- ul. Szybowcowa. Ul. Szybowcowa jest objęta współwłasnością przez wszystkich właścicieli nieruchomości posiadających wjazdy z tej działki. Nie jest to droga publiczna. Dojazd do ul. Szybowcowej jest drogą asfaltową, publiczną- ul. Sportowa, jest to również droga boczna w miejscowości. Wjazd na działkę nr 56/3 częściowo utwardzony kruszywem, położone są obrzeża betonowe. Działka nr 56/3 z czterech stron ogrodzona. Od strony wejściowej na działkę, ogrodzenie- słupki stalowe, przęsła, brama przesuwna oraz furtka z metaloplastyki. Przy pozostawieniu otwartej bramy wjazdowej zostaje zablokowane wejście furtki na nieruchomość. Wykonano fundament, na którym zaczęto układać podmurówkę z cegły klinkierowej dziurawki. Widoczne w ogrodzeniu podejście do wybierania szamba. Z pozostałych trzech stron ogrodzenie, słupki stalowe, siatka stalowa powlekana PCV. Działka nr 56/3 od strony północnej graniczy z działką uprawianą rolniczo oraz przeznaczoną w mpzp, jako rola. Od wschodu i zachodu działka graniczy z działkami zabudowanymi domami jednorodzinnymi. W dalszej okolicy ok. 100m znajdują się tereny upraw rolniczych, sadowniczych oraz upraw roślin ozdobnych. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w niedalekiej odległości (ok. 95 m) od cieku wodnego, który wpływa do Widawy. Na działce posadzone są drzewa i krzewy ozdobne. Budynek ocieplony, podkład klejowy, brak elewacji. Dach wielospadowy pokryty dachówką ceramiczną. Działka nr 56/3 znajduje się na obrzeżach miejscowości Szymanów. Nieruchomość ta jest położona na działce nr 56/3 o powierzchni 914 m2. Działka jest o kształcie zbliżonym do kwadratu, foremnym, płaskim. Kształt działki korzystny do zabudowy, do prawidłowej eksploatacji nieruchomości. Na działce media: - Woda z sieci - Prąd z sieci - Szambo - Gaz z sieci - Ogrzewanie gazowe Według decyzji podatkowej oraz wypisu z kartoteki budynków, rejestru gruntów: Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 145,00 m2 Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 146,64 m2 Budynek ocieplony styropianem wraz z klejem, brak tynku. Wjazd do garażu utwardzony tylko kruszywem. Wykonano nasadzenia drzewami i krzewami ozdobnymi. Brak barierek ochronnych na balkonach. Nieruchomość posiada instalację alarmową. Obiekt oddany do użytku ok. 2010 r. wg. oświadczenia właściciela. Na działce media: - Woda z sieci - Prąd z sieci - Szambo - Gaz z sieci - Ogrzewanie gazowe Według decyzji podatkowej oraz wypisu z kartoteki budynków, rejestru gruntów: Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 145,00 m2 Powierzchnia użytkowa domu 146,64 m2 Powierzchnia użytkowa została przyjęta przez biegłego na podstawie decyzji podatkowej na rok 2021. Do dalszych obliczeń biegły przyjął powierzchnię użytkową wynoszącą 146,64m2. Powierzchnia garażu została przyjęta w dalszych obliczeniach, jako parametr przy atrybutach porównawczych. Droga dojazdowa ul. Szybowcowa jest współwłasnością właścicieli domów mieszkających przy tej ulicy. Każdy „dom” ma przypisane 1/10 udziału w prawie własności do działki nr 56/11. Dojazd do drogi publicznej następuje przez drogę wewnętrzną- niepubliczną, działkę nr 56/11. Przy sprzedaży nieruchomości objętej prawem własności do budynku mieszkalnego wraz z prawem własności gruntu działki nr 56/3 należy uwzględnić ewentualną sprzedaż udziału w prawie własności do działki nr 56/11. W przeciwnym razie działka nr 56/3 nie będzie posiadała dostępu do drogi oraz konieczne będzie ustanowienie służebności przejazdu w odpowiednim trybie.

Suma oszacowania wynosi 690 736,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 518 052,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 073,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA OLEŚNICA 66 1020 5297 0000 1802 0002 5452.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Parkowa 4, 55-100  Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Anna Garczyńska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Zaręba, Parkowa (dolnośląskie). Działki numer: 466/27, 466/30, 466/31

Parkowa, 59-800, Zaręba, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 162 750 zł
Cena oszacowania: 217 000 zł

Grunt w miejscowości Węgry, Węgry (dolnośląskie). Działki numer: 239/1, 337

Węgry, 55-020, Węgry, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 39 600 zł
Cena oszacowania: 52 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Bogatynia, Piastowska 3/1 (dolnośląskie)

Piastowska 3/1, 59-920, Bogatynia, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 131 250 zł
Cena oszacowania: 175 000 zł