Dodano dnia: 2022-03-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szczepidło, Miętowa 5 (wielkopolskie). Działka numer: 99/6

Miętowa 5, 62-513, Szczepidło, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-22
Sygnatura:  Km 578/18
Obszar działki: 0,0617 ha
Cena wywołania: 165 000 zł
Cena oszacowania: 220 000 zł
Wadium: 22 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Zbigniew Styczyński

Kancelaria Komornicza, Berylowa 3, Konin,  62-500 Konin

tel. 63 242 86 84 / fax. 

Sygnatura: Km 578/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Zbigniew Styczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2022 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Ul. Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ** ***** położonej przy Szczepidło 35c,Szczepidło,  62-513 Krzymów, dla której Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chopina 28, Konin, 62-510 Konin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Działkę numer 99/6 o powierzchni 0,0617ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 96,7 m2. Nieruchomość nie zagospodarowana, ogrodzenie tymczasowe, częściowy dostęp do infrastruktury technicznej.

Suma oszacowania wynosi 220 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/KONIN 64 1020 2746 0000 3902 0019 8820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Ul. Chopina 28, Konin, 62-510  Konin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Zbigniew Styczyński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Głogowska 193/1 (wielkopolskie)

Głogowska 193/1, 60-119, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 154 800 zł
Cena oszacowania: 206 400 zł

Grunt w miejscowości Marcewek, Marcewek (wielkopolskie). Działka numer: 223

Marcewek, 62-400, Marcewek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 54 000 zł
Cena oszacowania: 72 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Mnichowice, Mnichowice (wielkopolskie)

Mnichowice, 63-640, Mnichowice, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 318 975 zł
Cena oszacowania: 425 300 zł