Dodano dnia: 2022-06-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Szczecin, Zielna 8a (zachodniopomorskie). Działki numer: 8, 37/3

Zielna 8a, 71-734, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-10
Sygnatura:  Km 280/15
Obszar działki: 0,1342 ha
Cena wywołania: 247 875 zł
Cena oszacowania: 330 500 zł
Wadium: 33 050 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dorota Działowska

Kancelaria Komornicza, Południowa 25B,  Szczecin,   71-001 Szczecin

tel. 914877192 / fax. 914873983

Sygnatura: Km 280/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-08-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ********** położonej przy  ul. Zielna 8 "A", 71-733 Szczecin , dla której  Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Plac Żołnierza 16, Szczecin, 71-274 Szczecin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 części nieruchomości oznaczonej w ewidencji nr działek 8, 37/3 o łącznej powierzchni 0,1342 ha, przy ul. Zielnej 8A w Szczecinie. Na terenie nieruchomości posadowione są: - budynek mieszkalny, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, o pow. zabudowy 85 m2, pow. użytkowej 185 m2, - budynek transportu i łączności (garaż), niepodpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 26 m2, pow. użytkowej 21,8 m2, - budynek gospodarczy, niepodpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 32 m2, pow. użytkowej 25,1 m2, - budynek gospodarczy, niepodpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 12 m2, pow. użytkowej 8,1 m2, - budynek szklarni, niepodpiwniczony, parterowy, o pow. zabudowy 60 m2. Kształt działek nieregularny, teren działki nr. 8 w przeważającej części o konfiguracji płaskiej w części zachodniej wyniesiony. Teren działki nr 37/3 z bardzo dużym skłonem w kierunku południowo – wschodnim (skarpa). Nieruchomość uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej tj.: energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz. Budynek mieszkalny podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 70 – tych XX wieku. Struktura pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach: - piwnica: 3 pomieszczenia gospodarcze, korytarz, spiżarnia, dodatkowo pomieszczenie gospodarcze z wejściem z zewnątrz od strony północno – wschodniej budynku; - parter: kuchnia, pokój (salon), łazienka, wiatrołap, korytarz; - piętro: 3 pokoje, łazienka, korytarz; - strych: pokój, łazienka, garderoba. Ogólnie stan techniczny budynku z uwagi na wiek i zużycie materiałów konstrukcyjnych ocenia się na średni. Standard wykończenia pomieszczeń ocenia się jako przeciętny. Na poziomie parteru i piwnicy widoczne ślady zalania. Stan techniczny budynków niemieszkalnych ocenia się na średni i zadowalający, z wyjątkiem szklarni, której stan techniczny oceniono jako zły.

Suma oszacowania wynosi 330 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział w Szczecinie 04 1440 1143 0000 0000 0005 3128.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowymnieruchomości można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w kancelarii komornika w godzinach urzędowania. Oględziny nieruchomości po konsultacji z komornikiem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Szczecin, Juliana Ursyna Niemcewicza 14c/10 (zachodniopomorskie)

Juliana Ursyna Niemcewicza 14c/10, 71-516, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 388 500 zł
Cena oszacowania: 518 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Pomorska 110/14 (zachodniopomorskie)

Pomorska 110/14, 70-812, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 202 266 zł
Cena oszacowania: 303 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, Strzałowska 48/12 (zachodniopomorskie)

Strzałowska 48/12, 71-730, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 141 750 zł
Cena oszacowania: 189 000 zł